bestemorenga

Bestemorenga sports- og idrettspark

Bestemorenga sports- og fritidspark fremstod som et praktanlegg i 1990 med nytt skytteranlegg, skianlegg og travbane. Nå skal anlegget oppgraderes og utvides.
DSCF3313

Sykkelrøret

I Bodø kan man kanskje om noen få år sykle ”tørrskodd” mellom hjem og arbeid. Det utredes nemlig nå en spennende ide om å teste ut et ”sykkelrør”, som vil skjerme syklisten fra vær og vind.

Vil ha Vakre veger-kandidater

Statens vegvesen inviterer nå alle til å lansere kandidater til "Vakre vegers pris" for 2008. Nytt av året er at det deles ut to priser - en for nyanlegg og en for et anlegg som fremhever seg for drift og vedlikehold.
16. april 2008
Brett2

Rullebrettanleggene i betong kommer

I Norge dukker det stadig opp nye typer rullebrettanlegg. De har allerede rukket å bli svært populære, ikke bare blant brukerne, men også blant dem med ansvar for drift og vedlikehold.
vingehjul

Når måleren måler feil

Hvor mye vann bruker husholdningen i året? Hvor mye fjernvarme bruker vi fra fjernvarmenettet?
parkering-brygga1_550x367

Parkering for forflytningshemmede - noen dilemmaer

Hamar kommune har i tråd med retningslinjene til Forskrift om parkering for forflytningshemmede bedret rutinene i forhold til tildeling av parkeringsbevis for forflytningshemmede.
Ras på Solem_450x301

Erfaringer etter flom og ras

I løpet av de seneste to årene har det inntruffet flere kritiske hendelser i form av flom og ras i Overhalla kommune. Med bakgrunn i tre konkrete tilfeller er det foretatt en evaluering av hendelsesforløp og erfaringer knyttet til håndteringen.

Nannestad Varmesentral vinterbilde

Fjernvarme i Nannestad kommune

Nannestad kommune var initiativtaker til etableringen av et fjernvarmenett, men ønsket ikke selv å stå for utbyggingen eller å bruke kommunale investeringsmidler på en slik etablering.

Bioenergiprosjektet ”Grønn varme fra Hedmarkskogen”

Prosjekt Grønn varme fra Hedmarkskogen jobber for økt bruk av bioenergi gjennom veiledning og informasjon mot offentlige og private målgrupper.


hARALD OG ROGERensel-17

Nå varmar skogen dei gamle

Litt om vegen mot bruk av biovarme i Vindafjord kommune.