Arkitektnytt Stavanger

Stavanger uten byplansjef

Arkitektnytt.no

I 73 år har Stavanger hatt arkitekter i spissen for byplanarbeidet, men etter kommunesammenslåing omorganiseres planarbeidet. Nå reagerer Stavanger Arkitektforening på kommunens brudd med en lang tradisjon.

23. februar 2018
Haugesund 1-kopi

Haugesunds dristige plan

Byutvikling

Haugesund har tatt noen dristige grep i ny kommuneplan for å skape bærekraftig og fremtidsrettet utvikling i byens sentrum.

21. februar 2018
Kongsbergregionen Fra byggesøknad til byggetillatelse

Store nok sammen i Kongsbergregionen

NKF byggesak

Kongsbergregionen har de siste årene vært deltaker i KS’ satsing på eByggeSak. Regionen har vært med på å sette standarden for nybrottsarbeidet med å digitalisere byggesaksprosessen og deltatt i utviklingen av et nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling.

20. februar 2018
Tromso alltid pa vakt

Alltid på vakt

NKFmagasin.no

Når jobben kommer dalende ned fra himmelen i ukontrollerbare mengder, gjelder det å ha maskiner og mannskap på plass.

21. februar 2018
Skjermbilde 2018-02-14 kl

Helgelands beste drikkevann er kåret

Norges beste drikkevann 2019

Onsdag 14. februar ble den første av i alt 9 regionale semifinaler i den store drikkevannskonkurransen avholdt i Sandnessjøen og aldri før har det vært jevnere konkurranse

14. februar 2018
Kravspek boliger 2

NKF kravspesifikasjon for kommunale boliger

NKF bygg og eiendom

Kommunene anskaffer årlig ca. 3000 boliger. 400 kommuner med 400 forskjellige kravspesifikasjoner! Dette kan nå ta slutt.

07. februar 2018
KMD2 logo

§ 29-4 - Tolkingsuttalelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementets tolkingsuttalelse av "lignende mindre tiltak", jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4 tredje ledd.

20. februar 2018
KMD2 logo

Er din by attraktiv?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Byer må utvikles til å bli et attraktivt sted der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Med prisen Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler fra hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

19. februar 2018
Difi logo 2018 2

LCC – Status, erfaringer og veien videre

Difi og LCC-forum

LCC forum inviterer i samarbeid med Difi til frokostmøte om bruk av livssyklusskostnader (LCC) i byggprosjekter.

19. februar 2018
(F.v) Adm. direktør Boligprodusentene, Per Jæger, Husbankens adm. direktør Osmund Kaldheim, og adm. direktør i NBBL, Thor Eek.

Kommunene ble utfordret på årets boligkonferanse

Boliger for fremtiden 2018

- Etterinstallering av heis er lønnsomt for samfunnet!
NKF tar nå initiativ til et tettere samarbeid med Husbanken.

14. februar 2018
Tilsyn gruppe

Tilsyn - den nye møteplassen

NKF byggesak

NKF byggesak har siden 2015 jobbet med prosjektet økt tilsyn i kommunene. - Tilsyn er stedet der myndighet og bransje møtes for i felleskap å skape bedre bygg, sier styremedlem i NKF byggesak og prosjektleder Tor Hegle.

13. februar 2018
PBL illustrasjon

Informasjonsarket om seksjonering er oppdatert

NKF byggesak

Nye lovendringer fra 1. januar 2018. Informasjonsarket er lagt ut på intranettet til NKF byggesak og kan lastes ned deltakere i nettverk og intranettabonnenenter. Har du ikke tilgang, men ønsker å få tilgang? Kontakt nkf@kommunalteknikk.no

Elverum satser gront

Elverum satser grønt

NKFmagasin.no

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid

14. februar 2018
Vannbransjens ambassadørprogram. Illustrasjon: Norsk Vann

Rekruttering - hva virker?

NKF

Mange kommuner har problemer med å rekruttere og beholde fagpersonell, og opprettholde tilstrekkelig kompetanse innen teknisk sektor. NKF ønsker å kartlegge beste praksis i løpet av våren 2018. Kom gjerne med tips allerede nå.

13. februar 2018
UU Bufdir illustrasjon

Undersøkelse blant norske kommuner om UU og kartleggingsarbeid

Bufdir og NKF

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har et spesielt ansvar for å samle kunnskap, tall og statistikk innenfor universell utforming for å kunne vite status i samfunnet, men også for å se på utviklingen over tid.

13. februar 2018