Anja Hammerseng-Edin Close up 2 høyoppløselig_300x313

Hva får mennesker til å prestere sitt beste, og hvordan ville livet ditt sett ut om du var Fearless?

Jobb smartere 2018, 23. - 25. oktober, Oslo - Kiel

En av Norges beste håndballspillere inspirerer deg til å være modig, og gir deg styrke til å se muligheter i stedet for begrensninger. 

 

 

11. juli 2018
Park Inn

Lederkonferansen for plan- og byggesak er lansert

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Konferansen i år avholdes på Park Inn på Gardermoen og har temaene digitalisering, etikk og korrupsjon, og omdømmebygging. Vi har fått med oss dyktige foredragsholdere fra stat og kommune som vil dele av sin kunnskap og erfaringer for at du skal kunne bruke det i din hverdag. Sett av 30. og 31. oktober!

10. juli 2018
Senteret leier tomt ved siden av Universitetet på Ås og om alt går etter planen, settes spaden i jorda allerede om et par år.

Kraftsenter for hele VA-bransjen

Miljø & Teknikk 2019, 5.-7. mars, Norges Varemesse

En gang i 2019/2020 settes spaden i jorda på en tomt ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet i Ås. Der skal Norges nye kompetansesenter for hele VA-bransjen bygges.

05. juli 2018
Seminardeltakere under messen i 2016

Programmet er i støpeskjeen!

Miljø & Teknikk 2019, 5.-7. mars, Norges Varemesse

Under messedagene blir det et variert program med seminarer, konkurranser og paneldebatter innen bl a vann, avløp og overvann, veg og uteområder, bygg og eiendom. Programmet er ferdig 15.10.18.

05. juli 2018
KMD2 logo

Bevilger 3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepatermentet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke kompetansen i lokale og regionale prosesser innen planlegging, kart og geodata.

02. juli 2018
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har ansvaret for drikkevannet vårt. Foto: Stortinget

Drikkevannsministeren åpner messen

Miljø & Teknikk 2019, 5.-7. mars, Norges Varemesse

Statsråd Åse Michaelsen åpner messen Miljø & Teknikk 2019, som arrangeres 5.-7. mars på Norges Varemesse.

02. juli 2018
eByggeSak

Nye versjoner av ePlanSak og eByggeSak

KS - Byggesak og plan

Nye versjoner av produktspesifikasjonene ePlanSak og eByggeSak skal støtte kommunene i digitalisering av plan- og byggesaksområdet. Når kommunene samordner kravene til nye verktøy, bidrar dette til å styrke kommunene som bestillere.

29. juni 2018
F.v.: Ole Gabrielsen (Moss), Astrid Stranda Hoff (Indre Østfold/Eidsberg), Marie Moksness (Sarpsborg), Martin Vik (Halden), Anders Aagaard Sørby (Østfold fylkeskommune), Gard Jenssen (Fredrikstad), Odd Ruud (Moss).

Innlegg: Smart Østfold-samarbeid på gang

Smart Fredrikstad

"Noen møter er viktigere enn andre. Er det én ting jeg har lært meg i løpet av de fire årene jeg har holdt på med smart city som tema, så er hvor avgjørende det er at byer/kommuner samarbeider tett. Spesielt er det viktig å samarbeide som standarder, men også om løsninger. Dessuten er det god grunn til å fordele arbeid, slik at ikke alt for mange bruker tid å krefter på å gjøre det samme."

28. juni 2018
F.v. Elisabeth Kynbråten (NKF byggesak), Lars Jacob Hiim (KMD) og Ståle Undheim (NKF plan og miljø).

NKF møtte statssekretæren

NKF byggesak og NKF plan og miljø

NKF var tirsdag denne uken i møte med statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema for møtet var digitalisering og NKFs nettverk og hvordan disse er instrumentelle i implementeringen av lovendringer fra departementet.

28. juni 2018
Juryen i Norges beste uterom: (f.v.) Bea Antoniewicz (NLI), Kirsten Lunde (NMBU), Birgitte Riegels Høiland (NLA) og Fridtjof Denneche (NKF). Marianne Skjulhaug (AHO) og Tor-Jørgen Askim (NAML) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Første jurymøte om Norges beste uterom

Miljø og Teknikk

Norges beste uterom skal kåres 6. mars 2019 og påmeldingene har strømmet inn. Juryen møttes tirsdag 26. juni for å gå gjennom en del av de innsendte bidragene. Les mer om hva juryen vil legge vekt på her.

27. juni 2018
På det meste har det vært 12 skrivegrupper på ulike fagområder, og undersøkelser viser at de ansatte er svært positivt innstilt til språkarbeidet. Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Klart plan- og byggespråk: Er det mulig?

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gjør om lag 20 000 vedtak i året. Etaten har i flere år jobbet med klarspråk og nå oppsummerer kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen prosjektet på kommunalteknikk.no.

26. juni 2018
NKFs nettverkssekretær Jan-Tore Dilling og leiar førebyggande avdeling, Førde brannvesen, Torill Anita Segtnan

Det første nettverket for brannforebygging er etablert

NKF bygg og eiendom

Brannforebygging krever kompetanse, samarbeid og et godt faglig nettverk.

21. juni 2018
KMD2 logo

Planlegging av fritidsbebyggelse

Plan og miljø

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget rapport med innspill til revisjonen av veileder T-1450.

25. juni 2018
Fagkonferansen 2018 artikkelbilde

Planretningslinjer for klimatilpasning - hvordan løser vi det?

Fagkonferansen for plan og byggesak

Regjeringen har hatt ute til høring et forslag om planretningslinjer for klimatilpasning i kommunene. Ønsket er at kommunene, fylkeskommunene og staten skal stimulere og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. Hva vil de at kommunene skal bidra med?

20. juni 2018
Nye Jordal 4

Nye Jordal Amfi - ishall på lag med fremtiden

Kommunalteknikk

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg bygger Nye Jordal Amfi. Den nye ishockeyhallen, som skal stå ferdig til høsten 2019, blir Norges mest moderne og energieffektive ishall og en av verdens mest energieffektive ishaller.

18. juni 2018