Tromsø

Spennende nettverkssamling i Tromsø

NKF byggesak

11. og 12. september var nettverksledere og-sekretærer fra flere forskjellige byggesaksnettverk samlet i Tromsø for å delta på årets nettverkssamling.

21. september 2017
Kuggen, spektakulær kontor bygning i Lindholm, designet av den kjente arkitekten Gjert Wingårdh. Foto: Ståle Undheim

Rapport fra Sveriges Stadsbyggares årskongress 2017

NKF

18.-19. september var NKF godt representert på Sveriges Stadsbyggares (tidligere Svenska Kommunaltekniska Föreningen) sin 115 årskongress i Lindholm Science Park. Styreleder i NKF plan og miljø, Ståle Undheim, oppsummerer spennende dager.

21. september 2017
Digital

Statsbygg viser vei med smarte digitale løsninger

Digitale bygg

– Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen.

11. september 2017
Alta kommune med Rigmor Endresen

Finnmark går foran i kommunal eiendomsforvaltning

NKF bygg og eiendom

I 2006 arrangerte NKF bygg og eiendom for første gang en nasjonal byggkonferanse i Alta. NKF sin nordligste konferanse resulterte blant annet i etableringen av Finnmarksnettverket for kommunale eiendomsforvaltere. 

13. september 2017
Elbil illustrasjon

Nå kan hele Norge søke støtte til hurtiglading

Elbil

Enovas eneste premiss for å gi støtte er at det er færre enn to hurtigladere i kommunen fra før. 

19. september 2017
Difi Logo

Balanserte anskaffelser gjennom dialog – Totalentreprise - For byggherrer

Anskaffelser

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av totalentrepriser. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på konkurransestrategi, handlingsrom og nyttige verktøy.

19. september 2017
Else Tovik (t.v.), Marit Müller-Nilssen, Berit Dahl og Anita Woll er skjønt enige om at velferdsteknologien bør utvikles på de eldres premisser. Her er de samlet i kantina i Kampen Omsorg+. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

- For mye teknologihype, for lite brukerfokus

Velferdsteknologi

Nettbrett, roboter, intelligente sensorer og smarte hjem. Velferdsteknologi trekkes fram som vidunderkuren innen eldreomsorgen. Men er det så enkelt?

18. september 2017
009

Vannet er logikken i landskapet

Uteområder: Fra bekk til nytt parksystem

Bjerkedalen park er et lykketreff av en moderne bypark, som har fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse

13. september 2017
Byggeplass

Avfallsfrie byggeplasser - mulig å oppnå

NKF bygg og eiendom

Byggeplasser genererer 30 prosent av alt avfall i Norge. Har miljøtiltakene i byggenæringen stoppet opp i en selvtilfredshet med at vi er flinke til å sortere avfall?

13. september 2017
KMD2 logo

Pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor.

Digitaliseing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har erstattet digitaliseringsrundskrivet H-09/16. Her er det nye med oppdateringer.

Trafikksikker kommune

Rælingen kommune godkjent som trafikksikker kommune

Veg og trafikk

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

09. september 2017
Planer må gjennomføres, men sier ingenting selv om hvordan de skal gjennomføres, sier Egil Stabell-Rasmussen.

Utbyggingsavtaler – et viktig hjelpemiddel for gjennomføring av planer

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Planer må gjennomføres, men sier ingenting selv om hvordan de skal gjennomføres, sier Egil Stabell-Rasmussen.

06. september 2017
Bolignettverk illustrasjon

Bolignettverk etableres i Agder

NKF bygg og eiendom

Gratis deltagelse på oppstartsmøtet i Kristiansand, 28. september

Digitalisering KMD bilde

Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren har signert avtale om nytt utviklingsprosjekt som skal sette fart i digitaliseringen i kommunene.

06. september 2017
KMD2 logo

Klart for signering av byvekstavtale: bedre infrastruktur på Nord-Jæren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Byvekstavtalen vil styrke samordningen av areal- og transportpolitikken, og er et viktig virkemiddel for å bygge ut bedre infrastruktur på Nord-Jæren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

06. september 2017