KMD2 logo

Endringer i matrikkellova 20. april 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven medfører flere endringer i matrikkelregelverket. Her finner du både oppdatert lovtekst og oppdaterte kommentarer til forskriften.

25. april 2018
NKF prosjektstøtte illustrasjon

Kravspesifikasjon for bolig

NKF Prosjektstøtte

- Vi tror på en mulig årlig besparelse på 10-20% hvis kommunene tar kravspesifikasjonene i bruk i stort omfang, sier prosjektleder Fredrik Horjen. Kravspesifikasjonen for kommunale boliger er lansert. Her kan du laste ned dokumentet.

11. april 2018
Kontor

Informasjonsarkene er oversatt til nynorsk

NKF byggesak

På forespørsel fra dere medlemmer har vi oversatt en del av våre informasjonsark til nynorsk. Arkene er tilgjengelige på intranettet til NKF byggesak

25. april 2018
Betomur

Nye krav til natursteinsbelegg

Kommunevegdagene 2018

Statens vegvesen har nå oppdatert Håndbok N200 Vegbygging. Håndboken omfatter også klare krav til hvordan natursteinsbelegg i offentlige vei- og uteområder skal installeres. 

25. april 2018
Befaring-teknisk tur NMK (003)

Spennende befaringer i Ålesund

NKF-dagene 2018

Fra hav, via by til toppen av Aksla – en guidet spasertur. Simulering og visualisering av byggeprosjekter – teknisk befaring ved Norsk Maritimt Kompetansesenter/NTNU. Eller kanskje et innblikk i planlegging og utvikling av Sørsida – et urbant samlingspunkt for hele regionen. Hvilken befaring velger du?

24. april 2018
Areal og transport

Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Areal og transport: Samferdselsdepartementet

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

23. april 2018
Aalesund fjord

Årsmøte 2018 i NKF - saksliste

Scandic Parken, Ålesund, 05.06.18 kl 17:30

NKFs årsmøte 2018 avholdes 05.06.18 kl 17:30-18:30 på Scandic Parken, Ålesund. Frist for forslag som skal behandles på årsmøtet er 30.04.18. Saksdokumentene legges ut etterhvert som de er ferdige, og senest 22.05.

20. april 2018
Parkering illustrasjon

§ 7 - Kan kommunen stille krav til hvordan parkeringsplasser organiseres?

Tolkningsuttalelse: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMD har svart på spørsmål om parkeringsareal som (også) skal tjene en samleseksjon bolig, kan være tilleggsdel til samleseksjon næring.

20. april 2018
Fredrik Horjen

Vil gjøre hverdagen enklere

NKF prosjektstøtte

Kravspesifikasjonen for kommunale boliger samler og oversetter myndighetenes krav. - NKF ønsker å gjøre hverdagen enklere for norske kommuner, sier prosjektleder Fredrik Horjen i NKF.

18. april 2018
KMD2 logo

Askim, Kristiansand og Svolvær finalister til Attraktiv by 2018

Plan: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Askim, Kristiansand og Svolvær konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2018. Det er vidt forskjellige byer, men felles for finalistene er bærekraftig byutvikling, satsing på sentrum og ambisiøst planarbeid.

19. april 2018
Klima vindmølle

Nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

NKF-dagene i Ålesund: Vi former fremtids-Norge! Grønt, smart og nyskapende

I 2018 fastsettes nye statlige planretningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene. Under NKF-dagene i Ålesund presenteres nytt forslag og høringssvarene, av fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Magnar Danielsen. 

17. april 2018
Digihjelpen

Digihjelpen får flere på nett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet / KS

Et nytt nettsted med tips og råd til kommuner som trenger hjelp for å gi innbyggerne grunnleggende digital kompetanse er lansert. Digihjelpen.no legger til rette for at flere innbyggere kommer seg på nett.

16. april 2018
Digitalisering av plan og byggesak illustrasjon 2

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

KS og NKF

Her finnes 8 forskjellige presentasjoner om digitaliseingsarbeidet med plan- og byggesak. Presentasjonene er utviklet av KS, DiBK og NKF.

17. april 2018
container-door-emergency-189474

Hvordan sikre at branntekniske krav blir oppfylt som prosjektert?

Masteroppgave

Plan- og bygningsloven krever at det skal gjennomføres obligatorisk uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder i tillegg de ansvarlige foretaks egne systemer for å sikre oppfyllelse av loven. I sin Masteroppgave ved HVL ønsker Andreas Nordal din hjelp til å kartlegge bruken av uavhengig kontroll av branntekniske krav.

17. april 2018
Erling Lae1

- En viktig pris for hele byggesektoren

Statens pris for byggkvalitet

Tidligere fylkesmann og politiker Erling Lae skal lede fagjuryen som skal kåre Norges beste bygg.

13. april 2018