Bedre vann - rør

bedreVANN

Vet du hvilke kommuner som var best på avløp i 2016?

Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene

06. september 2017
El-bil lading

Desemberkonferansen 2017

Nå er det dags for å legge til rette for ladbar infrastruktur

Klimavennlige løsninger må bli standardvalget i fremtidens samfunn.

23. august 2017
Vanndrypp norsk vann

Kronikk

Vannet ditt er også politikk

Rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at blant annet skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent. Derfor er også vannpolitikk viktig, skiver direktør i Norsk Vann Toril Hofshagen. 

22. august 2017
ARendal 1

NKF "tar tempen" på Arendalsuka 2017

Lager vi klimapolitikk bare for byene? Hvordan ser livet utenfor byen ut i et lavutslippssamfunn?

Klimavennlige løsninger må bli standardvalget i fremtidens samfunn.

18. august 2017
Skjermbilde 2017-08-09 kl

Fremtidens kommune krever tverrfaglig samhandling

Desemberkonferansen 2017

Morgendagens kommune skapes gjennom tverrfaglig samarbeid. Bli med på NKF infrastrukturs fremtidsrettede, løsningsorienterte og blågrønne konferanse.

09. august 2017
samspill 2

Fagkonferansen 2017 - tverrfaglig sesjon

En god politiker skjønner samspillet mellom plan, politisk spill og samfunnsforståelse

Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunesektoren har aldri vært konfliktfritt. Politikerne og administrasjonen har ulike roller, oppgaver, arbeidsform - og ofte ulikt tidsperspektiv. En god politiker har stor samspillforståelse

21. juni 2017
Jubelfilm

Direktøren

NKF er 110 år - se videoen!

I 110 år har Norsk Kommunalteknisk Forening bidratt til kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

12. juni 2017
Fa jentene ut!

Fagkonferansen for plan og byggesak

Få jentene ut!

Anlegg for uorganiserte aktivitet har hatt tradisjon for å rette seg mot guttenes preferanser og aktiviteter gutter helst vil drive på med.

31. mai 2017
Avfall Bergen

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Alternativ avfallsløsning til den tradisjonelle avfallsdunken

Alle nye bygg, enten det er til bolig, næring eller kontorer behøver en avfallsløsning. Dette krever at det settes av plass, og med dagens krav til arealutnyttelse kan dette til tider være en utfordring.

18. mai 2017
IMG_2792

NKF infrastruktur

Avfallet forsvinner under jorden i Bergen

Avfallet er bokstavelig talt i ferd med å forsvinne under jorden i Bergens bykjerne. Innbyggerne og bedriftene tar selv seg av kildesorteringen.


 

 

15. mars 2017