Avfall Bergen

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Alternativ avfallsløsning til den tradisjonelle avfallsdunken

Alle nye bygg, enten det er til bolig, næring eller kontorer behøver en avfallsløsning. Dette krever at det settes av plass, og med dagens krav til arealutnyttelse kan dette til tider være en utfordring.

18. mai 2017
IMG_2792

NKF infrastruktur

Avfallet forsvinner under jorden i Bergen

Avfallet er bokstavelig talt i ferd med å forsvinne under jorden i Bergens bykjerne. Innbyggerne og bedriftene tar selv seg av kildesorteringen.


 

 

15. mars 2017
infrastruktur

Spennende nytt konsept:

Bli med på infrastrukTUR!

22. - 24. november 2017 inviterer NKF infrastruktur deg til vårt helt nye konsept infrastrukTUR.

14. mars 2017
Norsk_vann_logo

Vann og avløp

Norsk Vann satser på teknologiutvikling

Vannbransjen skal levere nok, rent og sikkert vann, transportere og behandle avløpsvann på en hygienisk og miljømessig god måte, samt utnytte ressursene på en bærekraftig måte.

07. mars 2017
Noralv Distad

Tromsøkonferansen 2017 - NKF infrastruktur

Da flommen ramma Aurland

Vann på ville veier har enormt med skadepotensiale: Kom og hør på ordfører i Aurland kommune; Noralv Distad fortelle om erfaringene fra storflommen i 2014. 

11. januar 2017
Skjermbilde 2017-01-04 kl

NKF infrastruktur - Tromsøkonferansen 2017 - Sikre deg din plass nå!

Overvann og flom - Utfordringer og problemstillinger

NKF infrastruktur byr på et rikholdig program i Tromsø 30. - 31. januar. Vann blir fort mye vann! Dette kan føre til skader på kommunal infrastruktur. Sjekk ut programmet og meld deg på her. 

04. januar 2017

Over 100 deltakere allerede

Det er stor interesse for årets konferanse den 30.- 31. januar

Skjermbilde 2016-12-20 kl

Folkehelseinstituttet

Ny rapport om drikkevannshygiene

Viktig informasjon til alle vannverkseiere

20. desember 2016
Norsk Vann

NKF infrastruktur anbefaler - Gardermoen 9. november 2016

Norsk Vann arrangerer kurs - Vann til brannslokking og sprinkleranlegg

Er det vannverket, brannvesenet, utbygger eller bygningseier som har ansvar for å skaffe tilstrekkelig mengder brannvann? Aktuelle bestemmelser i lover og forskrifter er et viktig tema på et nytt Norsk Vanns kurs om brannvannforsyning. Kurset gir også en praktisk veiledning i kartlegging av kapasitet i vannforsyningsnettet, vurdering av behovet for slokkevann og hvordan eventuell manglende vannmengde kan skaffes.