NKFlogoM110

NKF

Ledig stilling som rådgiver innen plan- og byggesak

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) søker rådgiver med oppfølgingsansvar for plan- og byggesak. Rådgiveren samarbeider tett med de ansatte i administrasjonen og med fagstyrene.

06. april 2017
Bergen

NKF byggesak

Velkommen til nettverksmøte i Bergen 21. april

Velkommen til det første ordinære nettverksmøte for gruppe Hordaland I.

29. mars 2017
Pavirkning helse

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Vaksiner folket med plan- og bygningsloven!

Helse (og uhelse) produseres der folk lever og bor, i familien, bydelen, barnehagen, skolen og arbeidsplassen. Helsevesenet produserer ikke helse, de reparerer uhelse!

29. mars 2017
KMD logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Selvbyggeren i plan- og bygningsloven § 23-8

Les departementet tolkingsuttalelse om personlig ansvarsrett som selvbygger

23. mars 2017
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

NKF byggesak

Oppdatert temastoff om ulovlighetsoppfølging

En stor og innholdsrik temapakke om ulovlighetsoppfølging er lagt ut på intranettet til NKF byggesak.

23. mars 2017
Nettverk

NKF byggesak

Nettverkssamlingen 2017

Tromsø 10.-12. september

21. mars 2017
KS_NKF

NKF byggesak

KS og NKF sammen om eByggeSak

KS og NKF går sammen om å formidle informasjon for at kommunene lettere skal komme i gang med digitalisering av byggesaksbehandlingen

24. januar 2017
PBL illustrasjon

NKF byggesak

Ni reviderte informasjonsark tilgjengelige

NKF byggesak har revidert ni av informasjonsarkene pr 1. januar 2017 på grunn av endringer i byggesaksforskriften.

18. januar 2017

Over 100 deltakere allerede

Det er stor interesse for årets konferanse den 30.- 31. januar