REGIONALT SAMARBEID OM GRØNNE ARBEIDSPLASSER : Tysvær-ordfører Sigmund Lier, Annette Sæther i Haugaland Vekst og Karmøy-ordfører Jarle Nilsen.

Kommunalteknikk: Haugalandet

Regionalt energisamarbeid skaper grønne arbeidsplasser

Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster på Haugalandet har på kort tid blitt et gigantisk regionalt samarbeidsprosjekt mellom ti kommuner, høyskolemiljøet og nærmere 60 næringslivsaktører. Alt for å skape vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser.

09. november 2018
Stemningsbilde: Kongsberg kommunale eiendom KF samlet til kick-off. Foto: Jonas Havord

NKF bygg og eiendom

Kongsberg i gang med IK-bygg!

Tidligere i år besluttet Kongsberg kommunale eiendom KF å implementere IK-bygg. En av de viktigste årsakene til valget var å få bedre oversikt over avvikene på de kommunale byggene.

07. november 2018
Programsjef for Smart omsorg i Bergen kommune, Alette Hilton Knudsen. Foto: Bergen kommune.

Fra analoge til digitale bygg

Smart omsorg krever omstilling

Omsorg og bygg henger tettere sammen enn noen gang. Programsjefen som Smart omsorg i Bergen kommune kommer til Fra analoge til digitale bygg for å fortelle om hvordan de satser på tverrfaglig kompetanse for å sikre gevinster i fremtiden.

01. november 2018
SINTEF Avfallsfrie

SINTEF

Gjør byggeplassen utslippsfri!

SINTEF utgir nå en veileder for offentlige anskaffelsesprosesser innen utslippsfrie byggeplasser.

31. oktober 2018
SINTEF bolig

SINTEF

Sett høye mål når blokka oppgraderes

Ambisiøs energioppgradering av boligblokker gir lavere klimafotavtrykk enn enkel oppgradering, også når man regner med utslipp fra produksjon av byggematerialene. Det viser beregninger fra SINTEF.

29. oktober 2018
Ny by ny flyplass

Fra analoge til digitale bygg

Hvordan skal Bodø bli verdens smarteste by?

«Ny by – ny flyplass» er et prosjekt etablert av Bodø kommune. Prosjektet har utarbeidet en mulighetsmodell som viser hvordan man kan bygge en helt ny bydel på 3,4 km2 med bolig- og næringsområde, et område som tilsvarer arealmessig dagens sentrumsområde.

24. oktober 2018
JS18 Blytt

NKF bygg og eiendom

Jobb Smartere 2018 er i gang

200 deltakere kastet tirsdag loss og satte kursen for Kiel. Konferansen ble åpnet av leder for byggteknisk avdeling i Bergen kommune, Harald Blytt.

24. oktober 2018
GH alle vinnere

Bygg21 / KMD

Gullhammeren 2018 er delt ut

Under Det store byggemøtet onsdag 17. oktober ble Gullhammeren fra Bygg21 delt ut. Blant vinnerne var sykehuset i Vestfold og Omsorgsbygg Oslo KF.

18. oktober 2018
Digitale bygg

Eier- og forvalterforum

Samler hele bransjen

Eier- og forvalterforum gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer Fra analoge til digitale bygg 14.-15. november i Oslo.

18. oktober 2018
Konflikt illustrasjon

EBA, NKF og Bygg21

Konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg 29. november

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bransjen er for høyt. Det er behov for løpende tvisteløsningsmekanismer i alle kontrakter.

17. oktober 2018