(F.v) Adm. direktør Boligprodusentene, Per Jæger, Husbankens adm. direktør Osmund Kaldheim, og adm. direktør i NBBL, Thor Eek.

Boliger for fremtiden 2018

Kommunene ble utfordret på årets boligkonferanse

- Etterinstallering av heis er lønnsomt for samfunnet!
NKF tar nå initiativ til et tettere samarbeid med Husbanken.

14. februar 2018
Elverum satser gront

NKFmagasin.no

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid

14. februar 2018
UU Bufdir illustrasjon

Bufdir og NKF

Undersøkelse blant norske kommuner om UU og kartleggingsarbeid

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har et spesielt ansvar for å samle kunnskap, tall og statistikk innenfor universell utforming for å kunne vite status i samfunnet, men også for å se på utviklingen over tid.

13. februar 2018

Norsk Kommunalteknisk Forening

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

07. februar 2018
Kravspek boliger 2

NKF bygg og eiendom

NKF kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kommunene anskaffer årlig ca. 3000 boliger. 400 kommuner med 400 forskjellige kravspesifikasjoner! Dette kan nå ta slutt.

07. februar 2018
The image is from the IMESA Conference website.

Institute of Municipal Engineering of Southern Africa

2018 IMESA Conference: Innovative Infrastructure Solutions - Call for Abstracts

Abstracts for proposed papers are being requested for speakers to present at the 2018 IMESA (Institute of Municipal Engineering of Southern Africa) Conference which will be held from 31st October to 02nd November 2018 at the Boardwalk Hotel in Port Elizabeth.

29. januar 2018
FDVU illustrasjon

Bygg og eiendom

FDVU-dokumentasjon for boliger og næringsbygg

En meget sentral standard for eiere og forvaltere er på høring med høringsfrist 25.februar. Det gjelder ny Norsk Standard for FDVU dokumentasjon av boliger og næringsbygg. 
24. januar 2018
Difi logo 2018 2

Difi

Styrker innsatsen med arbeidet rundt utslippsfrie byggeplasser

Bruk av strøm og fjernvarme i byggeprosesser kan redusere nesten alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser. Difi har nå lansert nye temasider om utslippsfrie byggeplasser på anskaffelser.no for fremtidsrettede og klimavennlige løsninger.

24. januar 2018
BFF Tom Guldberg

Boliger for fremtiden 2018

- Dette dreier seg om å tette gapet mellom generasjonene

Tom Guldberg er prosjektleder i Føniksalliansen og brenner for å oppheve generasjonskløften.

22. januar 2018
Dialogkonferanse

Statsbygg og Bergen kommune

Arrangerte dialogkonferanse sammen

Statsbygg og Bergen kommune arrangerte dialogkonferansen om framtidens byggeprosess i Oslo 18.01.18. NKF var representert sammen med 150 deltakere som hadde søkt om å få bli med.

22. januar 2018