Byggherreforskriften[2]

NKF bygg og eiendom

Notis: Revideringen av byggherreforskriften

NKF er blitt informert om at den varslede revideringen av byggherreforskriften med planlagt ikrafttredelse 01.07.2019 er utsatt inntil videre. Ikrafttredelse av forskriftsendringer skjer vanligvis enten 1. juli eller 1. januar, og da vi har passert 01.07.2019 er det størst sannsynlighet for at ny ikrafttredelse først skjer 01.01.2020.

03. juli 2019
Nordbotten

NKF bygg og eiendom

Å drive en virksomhet med verdighet

Jobb smartere: Adm. dir i E.C.Dahls Eiendom bygger store mennesker som skaper handling gjennom tillit og professor Ole Jonny Klakegg snakker om forholdet mellom risiko og muligheter i prosjekter.

02. juli 2019
Bygg21 Veileder for beste praksis for reguleringsplan

Bygg21

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser?

5. september arrangerer Bygg21 det første av sju regionale arbeidsmøter for bruk av Beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser på Hamar. Møtene er skreddersydd for virksomhetsledere og prosjektledere, og er en glimrende anledning til å få en praktisk innføring i Bygg21s råd og løsninger som mer enn 100 av bygge- og eiendomsbransjens fremste aktører har bidratt til å samlet i Bygg21s veiledere.

02. juli 2019
Byggherreforskriften header

17. september, Oslo-området

Kurs i Byggherreforskriften

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

01. juli 2019
JS Fredrikstad

NKF bygg og eiendom

- Inspirasjon, gode idéer og et løft i en mer og mer krevende hverdag

Jobb smartere går i år av stabelen på nyrenoverte Britannia hotell i Trondheim. Vi har spurt noen av deltakerne hvorfor konferansen er blitt en foretrukken møte- og kunnskapsarena.

26. juni 2019
Massivtre i ytterveggene fjerner behovet for å tette bygget med plast innvendig. Foto: Pål Hoff, HLM arkitektur

KKEiendom / Tidsskriftet Kommunalteknikk

Kongsvinger ungdomsskole: Skole og hall i limtre og massivtre

Kongsvinger kommune er utstrakt i areal og hvor store deler er dekket med skog. Politiske vedtak i Kongsvinger kommune legger til grunn å bruke størst mulig grad av tre i nye prosjekter.

19. juni 2019
Kongsberg klimapris

Kongsberg kommune

Nye Vestsiden ungdomsskole får klimapris

Kongsberg kommune og KKE får KLPs klimapris for nye Vestsiden ungdomsskole. Prisen ble delt ut av direktør for samfunnsansvar i KLP Heidi Finskas under Kommunenes klimakonferanse. Konferansen ble arrangert av KLP på Munchmuseet på Tøyen onsdag 12. juni.

17. juni 2019
Slik ser nye Årvoll omsorgssenter ut. Foto: Dmitry Tkachenko

Årvoll omsorgssenter er offisielt åpnet

Åpningen markerer ferdigstillelsen av Boligbyggs største nye bygg noen sinne, med 80 nye Omsorg+ boliger for eldre, og store lyse fellesområder som legger til rette for å leve sosiale og aktive liv.

11. juni 2019
Eiendom 1

NKF bygg og eiendom

Hvordan forvaltes bygningene?

Resultatene fra kartlegging innen kommunal eiendomsforvaltning er klare! NKF og KLP Skadeforsikring startet i vår en kartlegging av beste praksis innen eiendomsforvaltning i norske kommuner. Første ledd i kartleggingen ble utformet som en sjekkliste for egenvurdering, og resultatene fra denne er nå klare. Hvordan er det med rikets tilstand?

13. mai 2019
Svalbard Statsbygg

Statsbygg

Pilotprosjekt på Svalbard

Når Statsbygg skal oppgradere Sysselmannens beredskapssenter i Longyearbyen vil byggebransjen få ansvaret for å finne løsningene.

25. april 2019