rapport

NKF bygg og eiendom

- Kommunene må bidra til gode boliger for eldre

Kommunene må ta ansvar for å legge til rette for aldersvennlige boliger. En ny rapport fra NOVA som presenteres på Boliger for fremtiden 6. februar  tyder på et det er uutnyttet potensial. Få kommuner stiller krav om å bygge alt på ett plan.

17. januar 2019
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ny forskningsrapport: Boligen viktig for hverdagen din

Boligen du bor i - hvor den ligger og bomiljøet rundt boligen - påvirker en rekke viktige sider ved hverdagen din. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). – Det er godt å få bekreftet sammenhenger vi har trodd på, men ikke har hatt godt nok dokumentert. En aktiv boligpolitikk er viktig for å motvirke uheldige utslag for utsatte grupper, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

14. januar 2019
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Aukar satsane for tilskot til utleigebustader frå nyttår

Dei aller fleste kommunar kan sjå fram til høgare tilskot frå Husbanken i 2019 når dei investerer i utleigebustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden.

09. januar 2019
Borgund VGS

ITBaktuelt.no

Innovativt prosjekt om smart omsorgsbolig ved Borgund VGS

Innovativt: Tidligere i år fikk Borgund vidaregåande skole i Ålesund gratis smartteknologi for over 185 000 kroner. Nå er skolens elever i gang med å bygge en høyteknologisk omsorgsbolig som skal brukes i utdanningene.

08. januar 2019
StordVinner

Boliger for fremtiden 2019

Stord kommune vant pris for boligsosialt arbeid

Målet med prisen er å fremme bosetting av vanskeligstilte, helhetlig satsing på boligsosialt arbeid og tiltak som motvirker bostedsløshet. Rådmann i Stord kommune kommer til Boliger for fremtiden 6. og 7. februar for å fortelle hva de har gjort for å bli best i landet.

13. desember 2018
IK-byggprisen-utdeling

NKF bygg og eiendom

IK-byggprisene delt ut for 5. gang!

Fagprisene for god bruk av internkontrollsystemet IK-bygg ble delt under IK-byggkonferansen på Gardermoen 12.12.18. Nærmere 200 personer var tilstede i salen under utdelingen i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening, DiBK og KLP Skadeforsikring. Prisen ble delt ut av adm. dir. i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold.

13. desember 2018
Hol 3

Kommunalteknikk: Rehabilitering

Tror på egne håndverkere

Da Hol kommune skulle bygge om andre etasje på Geilotun til kontorer for Psykisk helse valgte de å bruke kommunens egne håndverkere. Det viste seg å være lønnsomt.

11. desember 2018
Stjordal helsehus

ITBaktuelt.no

Stjørdal kommune vil bygge helsehus med masse solceller

Satser på energiklasse A, passivhus og Breeam Nor Very Good

10. desember 2018
BFF 19

NKF bygg og eiendom

Boliger for Fremtiden 2019 er lansert!

Årets konferanse har fokus på forvaltning drift og vedlikehold av kommunale boliger, samt boligsosiale utfordringer og barnefattigdom. Konferansen avholdes 6. og 7. februar 2019 på Thon Hotel Opera i Oslo.

28. november 2018
Program 3

NKF, EBA og Bygg21

Se opptak: Konferanse om tvisteløsning

Bygg 21, Norsk Kommunalteknisk Forening og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) inviterer til konferanse hvor målet er å redusere konfliktsnivået i bransjen. Problemstillingen vil bli belyst av oppdragsgivere og topplederne fra de største entreprenørbedriftene i Norge. På konferansen vil vi gi en oversiktlig innføring i metoder for konflikthåndtering.

28. november 2018