drone

NKF bygg og eiendom

Trondheim Eiendom drifter med droner

Byggdrifterne i Trondheim Eiendom sparer tid og penger på å sjekke tilstanden på byggene sine med droner.

20. september 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Tromsø 10. oktober)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

19. september 2019
JS19 Marius

NKF bygg og eiendom

Innovasjon: Den nye byggdrifteren

- Som bransje brukte vi 30 år på å få på plass en standardisering av det trådbundne. Skal vi bruke 30 nye på å standardisere det skybaserte?

18. september 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Stavanger 3. oktober)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

18. september 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Trondheim 14. november)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

18. september 2019
Fra venstre; Susanne Hansen (Gjerdrum), Heidi Elton (Gjerdrum), Erik Hole (Kongsberg), Ine Olsen (Kongsberg Brann og Redning) og Siren Gaden Rossemyr (Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS).

NKF bygg og eiendom

Risikoanalyse: En del av IK-bygg

Tirsdag 27. august var deltakere fra kommune-Norge samlet hos KLP. Temaet var risikoanalyse. Det har vært en etterspurt og etterlengtet løsning - som første gang ble lansert på IK-bygg konferansen i desember i fjor.

11. september 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Molde 19. september)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

27. august 2019
Byggherreforskriften header

Høsten 2019

Kurs i byggherreforskriften

Denne høsten arrangerer NKF bygg og eiendom kurs i byggherreforskriften over hele landet. På listen står Ålesund, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Se alle datoene her.

23. august 2019
Baerekraftmalene

NKF bygg og eiendom

Hvordan kan vi bidra til bærekraftsmålene og hente ut flere gevinster ved å jobbe smartere?

Bærekraft handler om å tenke langsiktig og ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, samtidig som man ivaretar fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Hvordan kan vi som aktører innen bygg og eiendom bidra? Gode hoder belyser og deler sine perspektiv, erfaringer og bidrag til beste praksis innen ledelse og gjennomføring av byggeprosjekt, eiendomsdrift og renhold. Møt dem i Trondheim 16.-17.oktober!

23. august 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Hamar, 5. september)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

22. august 2019