Alta kommune med Rigmor Endresen

NKF bygg og eiendom

Finnmark går foran i kommunal eiendomsforvaltning

I 2006 arrangerte NKF bygg og eiendom for første gang en nasjonal byggkonferanse i Alta. NKF sin nordligste konferanse resulterte blant annet i etableringen av Finnmarksnettverket for kommunale eiendomsforvaltere. 

13. september 2017
Byggeplass

NKF bygg og eiendom

Avfallsfrie byggeplasser - mulig å oppnå

Byggeplasser genererer 30 prosent av alt avfall i Norge. Har miljøtiltakene i byggenæringen stoppet opp i en selvtilfredshet med at vi er flinke til å sortere avfall?

13. september 2017
Digital

Digitale bygg

Statsbygg viser vei med smarte digitale løsninger

– Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen.

11. september 2017
Bolignettverk illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Bolignettverk etableres i Agder

Gratis deltagelse på oppstartsmøtet i Kristiansand, 28. september

Oslo KIB

NKF 110 år

– Vi må ta bedre vare på byggene – og miljøet

Det sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg i Oslo. Hun leder et av Oslos nyeste kommunale foretak, som skal bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo. 

30. august 2017
Standard norge

Nytt fra Standard Norge

Til interessenter innenfor fasilitetsstyring (FM)

August-nytt om standarder og prosjekter innenfor FM. Det handler mye om renhold denne gangen.

22. august 2017
Bergen

NKF 110 år

Norges største byggherre vil ha bedre vilkår

Vi må slutte å sløse bort skattepengene, sier Jarle Kvalvik, direktør for prosjekt og utbygging i Bergen kommune til Bygg21s nye magasin.

17. august 2017
Høst

NKF bygg og eiendom

Kurs og konferanser Høsten 2017

På programmet i høst står blant annet drift, anskaffelser og digitalisering. Fra Fredrikstad og Oslo i sør, til Alta og Tromsø i nord.

09. august 2017
Eier og forvalterforumet (2)_500x384

NKF bygg og eiendom

Vil bidra aktivt til en lønnsom og "grønn" digitalisering

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner er på offensiven - Hold av 8. - 9. November!

30. juni 2017
ny header til kurs-Byggherre

NKF bygg og eiendom

Endring i Byggherreforskriften

Første juli 2017 ble det innført en liten endring i byggherreforskriften som har konsekvenser for alle kommuner som skal iverksette nybygg, eller andre aktiviteter som omfattes av byggherreforskriften.

30. juni 2017