Tidsskriftet Kommunalteknikk

Alternativ avfallsløsning til den tradisjonelle avfallsdunken

Alle nye bygg, enten det er til bolig, næring eller kontorer behøver en avfallsløsning. Dette krever at det settes av plass, og med dagens krav til arealutnyttelse kan dette til tider være en utfordring.

Avfall Bergen

Avfall Norges nettverksgruppe for nedgravde løsninger jobber blant annet for å gjøre kjent de ulike løsningene og formidle at det er viktig at avfallsløsninger må planlegges tidlig i prosessen  - slik det er med annen kommunalteknisk infrastruktur. Dette nettverket er sammensatt av deltakere fra interkommunale og kommunale avfallsselskap som har utstrakt bruk av avfallssug som avfallsløsning og dermed innehar høy kompetanse på dette fagfeltet. Medlemmene i Avfall Norge generelt er både interkommunale og kommunale avfallsselskaper samt private aktører i avfall- og gjenvinningsbransjen.

Alle nye bygg, enten det er til bolig, næring eller kontorer behøver en avfallsløsning. Dette krever at det settes av plass, og med dagens krav til arealutnyttelse kan dette til tider være en utfordring. Ikke bare er det en utfordring å få inn gode avfallsløsninger på få kvadratmeter, det er også tilfeller hvor dette blir utelatt fra planene helt til bruker eller beboer av det nye bygget lurer på hvor de skal gjøre av avfallet sitt.

I denne artikkelen skal en ikke ny, men relativt lite brukt avfallsløsning beskrives. Vi ønsker å forklare teknologien og gjøre denne avfallsløsningen bedre kjent. Løsningen kalles avfallssug. 

Du kan lese mer om løsningen i Kommunalteknikk nr 3 som kommer 2. juni.

Tips en venn Skriv ut