Du er her: Forsiden/Bli medlem

NKF:

Bli medlem i det kommunaltekniske fellesskapet!

Medlemskap i NKF gir en rekke fordeler og sikrer deg innflytelse på den kommunaltekniske utviklingen i Norge. Over 3 tusen personer er registrert i den eneste samlende organisasjonen for sektoren.

Ole_Johan_Krog1_450x360
Ole Johan Krog, styreleder i NKF

Medlemsfordeler

  • Tidsskriftet Kommunalteknikk med 5 utgaver pr år
  • Medlemsrabatt på NKFs kurs og konferanser
  • Mulighet til å delta i faglige nettverksgrupper innenfor bygg og eiendom, byggesak,vann og avløp og veg og trafikk
  • Mulighet til å medvirke i faglig utviklingsarbeid, blant annet gjennom NKFs fagfora
  • Mulighet for å være med i diskusjonsforumet nkfnett.no
  • Nyhetsbrev med relevant fagstoff hver uke

Type medlemskap

Virksomhet

De fleste av landets kommuner og en rekke private bedrifter har et virksomhetsmedlemskap i NKF (se medlemsoversikt). Virksomheten kan registrere det ønskede antall personer, som blant annet mottar tidssskriftet Kommunalteknikk.

Personer

Personlig medlemskap passer for enkeltpersoner som ikke er del av en virksomhet

Kontingent 2017

Personer

Kontingent Kr 620,- (studenter og pensjonister 50 % rabatt).

Virksomheter

Kontingenten for kommuner avhenger av antall innbyggere; kommunale, interkommunale og private foretak mulitipliserer antall ansatte med 1000 for å finne riktig intervall i oversikten under.

Innbyggertall ( *)kommunale, interkommunale og private foretak: antall ansatte * 1000)

 
Kontingent 
2 500 1240
2 500 - 5 000 2 480
5 000 - 10 000 3 070
10 000 - 20 000 3 660
20 000 - 30 000 4 840
30 000 - 40 000 6 020
40 000 - 50 000  7 200
50 000 - 75 000 7 790
75 000 - 100 000 8 380
100 000 - 150 000 8 970
150 000 - 200 000 9 560
200 000 - 300 000 10 150
> 300 000 10 740

*) Eksempel pris for private firma, kommunale og interkommunale foretak:
Firma x med 4 ansatte må betale kr 2 480,-, mens firma y med 11 ansatte må betale kr 3 660,-.

 

Tips en venn Skriv ut