Eier og forvalterforumet (2)_500x384

NKF bygg og eiendom

Vil bidra aktivt, både i grønt skifte og lønnsom digitalisering

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner er på offensiven - Hold av 8. - 9. November!

30. juni 2017
ny header til kurs-Byggherre

NKF bygg og eiendom

Endring i Byggherreforskriften

Første juli 2017 ble det innført en liten endring i byggherreforskriften som har konsekvenser for alle kommuner som skal iverksette nybygg, eller andre aktiviteter som omfattes av byggherreforskriften.

30. juni 2017
Drammen mottok pris

NKF bygg og eiendom

Pris til Drammen Eiendom KF for «Beste Praksis» innen bærekraftige energi- og miljøløsninger

- Slikt trenger byggebransjen mer av, Bygg21-direktør Sverre Tiltnes

29. juni 2017
Bygg og anleggsanskaffelser 2017

NKF bygg og eiendom, EBA og Difi

Bygg- og anleggsanskaffelser 2017 - Praktisk fagdag med grønn tråd

I år vil konferansen finne sted i uke 43

28. juni 2017
Building smart

NKF bygg og eiendom

NKF har meldt seg inn i buildingSMART Norge!

28. juni 2017
UU-bufdir

NKF bygg og eiendom

Kartlegger universell utforming i kommunale bygg og uteområder - meld din interesse!

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BufDir.
NKF utfordrer sine medlemmer til å delta i spørreundersøkelsen

28. juni 2017
Bestiller & Leverandør

NKF bygg og eiendom

Nytt bestiller- og leverandørforum

Samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner

26. juni 2017
Illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Tjenesteanalyse i eiendomsforvaltning

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

26. juni 2017
Kongsten

NKF bygg og eiendom

Fredrikstad kommune viser sitt nyrenoverte badeanlegg på inspirasjonsdag 30. august

Kongstenbadet fra 1970 gjenåpnet igjen i 2016 som ett nytt bad.

16. juni 2017
Skjermbilde

NKF bygg og eiendom

Fra analoge til digitale bygg

Eier- og forvalterorganisasjonene til «bygg i Norge» har organisert seg i en felles møteplass for å samlet kunne bidra aktivt, både i grønt skifte og lønnsom digitalisering.

16. juni 2017