Alta kommune med Rigmor Endresen

NKF bygg og eiendom

Finnmark går foran i kommunal eiendomsforvaltning

I 2006 arrangerte NKF bygg og eiendom for første gang en nasjonal byggkonferanse i Alta. NKF sin nordligste konferanse resulterte blant annet i etableringen av Finnmarksnettverket for kommunale eiendomsforvaltere. 

13. september 2017
Byggeplass

NKF bygg og eiendom

Avfallsfrie byggeplasser - mulig å oppnå

Byggeplasser genererer 30 prosent av alt avfall i Norge. Har miljøtiltakene i byggenæringen stoppet opp i en selvtilfredshet med at vi er flinke til å sortere avfall?

13. september 2017
Digital

Digitale bygg

Statsbygg viser vei med smarte digitale løsninger

– Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen.

11. september 2017
Bolignettverk illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Bolignettverk etableres i Agder

Gratis deltagelse på oppstartsmøtet i Kristiansand, 28. september

Høst

NKF bygg og eiendom

Kurs og konferanser Høsten 2017

På programmet i høst står blant annet drift, anskaffelser og digitalisering. Fra Fredrikstad og Oslo i sør, til Alta og Tromsø i nord.

09. august 2017
Eier og forvalterforumet (2)_500x384

NKF bygg og eiendom

Vil bidra aktivt til en lønnsom og "grønn" digitalisering

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner er på offensiven - Hold av 8. - 9. November!

30. juni 2017
ny header til kurs-Byggherre

NKF bygg og eiendom

Endring i Byggherreforskriften

Første juli 2017 ble det innført en liten endring i byggherreforskriften som har konsekvenser for alle kommuner som skal iverksette nybygg, eller andre aktiviteter som omfattes av byggherreforskriften.

30. juni 2017
Drammen mottok pris

NKF bygg og eiendom

Pris til Drammen Eiendom KF for «Beste Praksis» innen bærekraftige energi- og miljøløsninger

- Slikt trenger byggebransjen mer av, Bygg21-direktør Sverre Tiltnes

29. juni 2017
Bygg og anleggsanskaffelser 2017

NKF bygg og eiendom, EBA og Difi

Bygg- og anleggsanskaffelser 2017 - Praktisk fagdag med grønn tråd

24. oktober Scandic St. Olavs plass

28. juni 2017
Building smart

NKF bygg og eiendom

NKF har meldt seg inn i buildingSMART Norge!

28. juni 2017