IKbyggkonferansen evjen

NKF bygg og eiendom

Dette er årets vinnere av IK-byggs fagpris

Syv kommuner får Fagprisen for god eiendomsforvaltning. I tillegg er "årets driftstekniker" kåret.

24. november 2017
Fra venstre: Dr. Ing Fredrik Horjen, Bernt Øvern, og Harald Andersen (også omtalt som hjernen bak ikbygg.no)

digitalebygg.no

Pris til IK bygg - Morgendagens teknologi

På konferansen Fra analoge til digitale bygg, ble IK-bygg kåret som den mest innovative leverandørutstilleren.

13. november 2017
IKbygg haugesund

NKF bygg og eiendom

- Har gitt hele organisasjonen et løft

Enhet for bolig, bygg og eiendom i Haugesund kommune er svært fornøyd med valget av internkontrollsystem for deres bygg i drift.

13. november 2017
Digitale bygg 2

NKF bygg og eiendom

Eiendomsforvaltningens fremtid er digital

- Hvis vi rygger inn i fremtiden, så er teknologien allerede utdatert i det bygget står ferdig.

08. november 2017
Bufdir

NKF bygg og eiendom

Bidrar til kunnskap om UU-status på norske bygg og eiendommer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sammen med NKF kartlagt arbeidet med universell utforming i over 100 norske kommuner.

07. november 2017
HiOA studenter

HiOA og NTNU

Har du plass til en ingeniør med fluktbakgrunn i din organisasjon?

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid med NTNU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger med realfags- utdanning eller teknologiutdanning fra hjemlandet. 

06. november 2017
Byggeplass

NKF bygg og eiendom

TEK17 for eiendomsforvaltere

TEK17 er først og fremst en omfattende rydding mellom hva som skal stå i forskriften og hva som skal står i veiledningen til forskriften. Utover dette er det lite nytt for kommunale eiendomsfovaltere.

01. november 2017
Tønsbergprosjektet-Sykehuset i Vestfold

buildingSMART

Tønsbergprosjektet har vunnet internasjonal pris

- Vi er stolte av å få denne prisen til vårt prosjekt. Det er en stor ære for oss å bli anerkjent for vårt arbeid knyttet til å ta i bruk åpen teknologi i byggebransjen. Sammen med andre offentlige byggherrer arbeider vi for å bidra til mer effektivisering i byggebransjen, sier prosjektdirektør Tom Einertsen.

31. oktober 2017
IMG_3920

NKF bygg og eiendom

- Det er en investering i fellesskapet

Ordfører Monica Nilsen i Alta ønsket velkommen og minnet om viktigheten av den kommunale eiendomsforvaltningen. "Det er en investering i fellesskapet", sa hun og pekte på at kommunale bygg brukes av mange grupper til alle døgnets tider.

18. oktober 2017
IKbygg 2

NKF, DiBK og KLP Skadeforsikring

IK-bygg fagpris i sølv og gull

Fagprisen deles ut for fremragende innsats innen god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.

16. oktober 2017