Tidsskriftet Kommunalteknikk

Byggekveld i Sarpsborg

I år inviterte de innbyggere og hyttefolk til byggekveld på rådhuset. Temaet trakk fullt hus og mange fikk svar på spørsmål om sine byggeprosjekter.

Tekst: Maren Lunde, Sarpsborg kommune

– Jeg tror på åpenhet og å gjøre oss enda mer tilgjengelige for publikum, sier Hanne Cecilie Høgmo. Hun er teamleder for Team byggesak, som var arrangører for byggekvelden. Over 100 personer dukket opp på arrangementet. Kvelden ble innledet med korte foredrag om relevante temaer, før deltakerne selv kunne stille spørs- mål. – Det er morsomt å tre ut av den byråkratiske og tradisjonelle rollen, og møte folk på en annen måte. Litt ekstra hyggelig er det med så god respons, og at mange setter pris på at vi forsøker noe nytt.

Sarpsborg byggesak.png
Fullt hus på byggekvelden i Sarpsborg. Foto: Sarpsborg kommune

Stor variasjon

Det var en rekke ulike temaer som deltakerne benyttet muligheten til å ta opp. Noe dreide seg om tiltak som ikke er søknadspliktige, mens andre hadde spørsmål om å bygge veranda innenfor kystsonen, tiltak mot innsyn, om fortetting i sentrum og om kårbolig – kort sagt et bredt spekter av saker.

Markedsføring

– Vi vet jo at når utetemperaturen stiger, kveldene blir lysere og ferie- pengene nærmer seg så nner sarpingene frem hammer og spiker for å oppgradere hus og hytter. Det slår sjelden feil, så derfor valgte vi å legge møtet til begynnelsen av april, når mange er i «byggemodus», forteller Høgmo.

– Det ble jobbet mye med å få markedsført byggekvelden godt. Blant annet brukte vi litt ekstern hjelp for å få laget en plakat som ble hengt opp hos byggevareforretninger rundt om i byen. Vi opprettet også et Facebookarrangement som er enkelt å dele videre, og som mange fikk med seg. Kommunen er aktive og har mange følgere på Facebook, og det har vi god nytte av for å nå ut til målgruppene våre. Vi fikk også en fin omtale i lokalavisa i forkant av arrangementet, sier hun.

Dialogmøter med bransjen

Tidligere har byggesaksavdelingen arrangert ere dialogmøter med byggebransjen for å skape bedre prosesser mellom søker og kommunen. – Vi opplever at slike møter har blitt godt mottatt av bransjen, og det var disse erfaringene som lå til grunn da vi bestemte oss for å arrangere byggekvelden for vanlige innbyggere og hytteeiere.

Byggesaksavdelingen forsøker å lytte til de signalene byggebransjen gir, og å gjøre noe med de innspillene de får. Blant annet har et elektronisk skjema for bestilling av forhåndskon- feranse blitt en realitet etter forslag fra bransjen selv. – Vi ønsker å bidra til å gjøre hverdagen enklest mulig for byggebransjen.

Sarpsborg byggesak 2.png
Byggesakvakta. Christian Emmerich (rådgiver), Lilian Synnøve Olsson (forgrunnen) og Hanne Cecilie Høgmo (teamleder). Foto: Sarpsborg kommune

Åpen byggesakvakt

Byggesakavdelingen har et eget område på kommunens servicetorg hvor folk kan henvende seg for å få svar på spørsmål, skjema, nabolister, kart etc. – Dette har blitt et veldig populært tilbud, sier Hanne Cecilie Høgmo. – Folk setter pris på rask avklaring, og i mange tilfeller bidrar det til at vi får mer gjennomarbeida og bedre søknader til behandling. Byggekvelden er på mange måter en forlengelse av den samme tenkingen, hvor vi forsøker å møte publikums behov, og på den måten også forbedre og effektivisere våre egne tjenester, avslutter Høgmo.

Tips en venn Skriv ut