Tidsskriftet Kommunalteknikk

Ekstrem forvandling på 48 timer!

C Indre havn, oversikt - stupetårn ytterst på brygga-web
Det var viktig at Indre havn skulle fremstå som et område for alle, både i forhold til universell utforming, ulike aktiviteter for barn og unge og med stille plasser for de som har behov for det.

Ordføreren i Larvik så et TV-program hvor man i løpet av 48 timer utførte en stor endring på et hus.

- Hvorfor ikke gjøre dette med uterom i Larvik, tenkte han. Og slik ble det!

Utgangspunktet var planer om riving og flytting av et gammelt fergeleie i Indre Havn. Hva skulle kommunen bruke området til? Ville ideen om å fornye området på 48 timer la seg gjennomføre?

Utgangspunktet var planer om riving og flytting av et gammelt fergeleie i Indre Havn. Hva skulle kommunen bruke området til? Ville ideen om å fornye området på 48 timer la seg gjennomføre?

Den 22.mai 2008 hadde kommunen den første planskissen klar. Ordfører Øyvind Riise Jenssen, hadde skaffet fem lokale entreprenører som var villig til å delta. Etter hvert kom også flere firmaer for å delta i en ekstrem forvandling av Indre havn. Planen ble knadd sammen med entreprenørene og den siste planen var klar 15.juni 2008.

E Indre Havn, detalj beplanting og belysning-web

Den 22.mai 2008 hadde kommunen den første planskissen klar. Ordfører Øyvind Riise Jenssen, hadde skaffet fem lokale entreprenører som var villig til å delta. Etter hvert kom også flere firmaer for å delta i en ekstrem forvandling av Indre havn. Planen ble knadd sammen med entreprenørene og den siste planen var klar 15.juni 2008.

Området fikk tilkjørt 1200 m3 jord, 600 m3 med sand, 4.700 m2 med ferdigplen, 200 lm storstein, 750 lm spikerstein, belysningsanlegg, 900 ulike planter med mer. I tillegg var det planlagt et eget stupetårn som en lokal byggmester ville utføre. En lokal aktør ville bygge om tidligere pakkhus (lager) på vestre brygge til en restaurant – også det innenfor de samme 48 timene.

D Indre havn, sandbaner, gangfelt til venstre mot sjøen-web
Det viktigste som er skjedd, er at befolkningen har fått tilbake denne perlen i Larvik, den blir brukt av folk i alle aldre.

Det ble laget en fremdriftsplan og ordføreren kunne trykke på startknappen kl. 18:00 torsdag 26.juni 2008. Foruten kommunens egne og entreprenørenes mannskap, var det ca 100 frivillige dugnadsarbeider som deltok under de 48 timene.

Larviksamfunnet klarte oppgaven og kl. 18:00 lørdag 28.juni kunne hele Larvik beskue det flott arealet som var s

På området ble det også laget en egen skatepark og sandhåndballbane, som brukes flittig. Etter at anlegget ble ferdig, har Steinsymposiet i Larvik kommet inn med steinskulpturer i parken.

Artikkelen er også publisert i Tidsskriftet Kommunalteknikk nr. 1-2009

Tips en venn Skriv ut