Byggeplass

Om fagforum og visjon

Dette er NKF bygg og eiendom

- Norges største og ledende nettverk innen offentlig bygg og eiendomsforvaltning
- Representerer 90% av kommunal bygningsmasse, og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift

Styret illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Styret

På årsmøtet 20. april 2016 ble styret for 2016-2018 valgt.

Styrerom

NKF bygg og eiendom

Årsmøteprotokoller og -beretninger

Årsberetninger og -protokoller for NKF bygg og eiendom