Bygg og eiendom illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Innkalling til Årsmøte i NKF bygg og eiendom

NKF bygg og eiendom innkaller til årsmøte 5. juni 2018 kl. 08.30 på Scandic Parken Ålesund, i Ålesund.

Byggeplass

Om fagforum og visjon

Dette er NKF bygg og eiendom

- Norges største og ledende nettverk innen offentlig bygg og eiendomsforvaltning
- Representerer 90% av kommunal bygningsmasse, og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift

Styret illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Styret

På årsmøtet 20. april 2016 ble styret for 2016-2018 valgt.

Styrerom

NKF bygg og eiendom

Årsmøteprotokoller og -beretninger

Årsberetninger og -protokoller for NKF bygg og eiendom