Om NKF bygg og eiendom

Fagforumet NKF bygg og eiendom
- Norges største og ledende nettverk innen offentlig bygg og eiendomsforvaltning
- Representerer 90% av kommunal bygningsmasse, og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift

Visjon:

Forumet skal være det ledende fagmiljø for eiere og forvaltere av norske kommuners bygg og eiendommer, og bistå kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen slik at:

  • Eiendomsmassen forvaltes og driftes på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte
  • Realverdiene ivaretas og videreutvikles
  • Eiendomsmassen er tilpasset brukernes behov
  • Har fokus på energiøkonomisering

Årsmøteprotokoller og -beretninger - NKF bygg og eiendom

2016: Årsmøtet ble avholdt på Fornebu 20. april. Årsberetning 2015 HER Protokoll HER

2014: Årsmøtet ble avholdt i Oslo 23. april. Årsberetning 2013 HER Protokoll HER

2012: Årsmøtet ble avholdt i Trondheim 3. sept. Årsberetning 2012  HER  Protokoll HER