Om NKF plan og miljø

NKF plan og miljø er foreningens fagforum for de som arbeider innenfor det planfaglige området, og arbeider for å synliggjøre viktigheten av god planlegging fra kommuneplan til detaljplan.

IMG_1534

NKF plan og miljø

Nytt nordisk plansamarbeid

NKF plan og miljø har tatt intitiativ til et nordisk plansamarbeid. Målet er å utveksle kunnskap og erfaring på tvers av de nordiske landene.

12. oktober 2013
Planveileder og forlag til interne planrutiner

NKF plan og miljø - to populære temahefter:

Interne planrutiner og planveileder

Med disse temaheftene vil flere kommuner få et godt utgangspunkt for å forbedre egne rutiner og prosesser.

25. september 2013