Infrastruktur samarbeid

Om NKF infrastruktur

NKF infrastruktur er foreningens fagforum for arbeidet med bedre samhandling på tvers av etater, med spesielt fokus på infrastruktur i grunn. Forumet arbeider tverrfaglig innen byggesak, plan og miljø, vann og avløp, veg og uteområder.

Årsmøter

06. april 2016