NKF infrastruktur:

Inngåelse av avtale om deltakelse i nettverk

NKF infrastruktur inngår skriftlig avtale med hver kommune som ønsker å delta i nettverk. Avtalen regulerer hva forumet skal bidra med, og videre betingelser for deltagelse.

Du kan lese mer om nettverksgrupper i NKF her; hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Trude Stølan.

Innmelding i nettverksgruppe

NB! Les igjennom tekstene før signering og innsending.

AVTALE OM DELTAKELSE I NETTVERKSGRUPPE
Avtalen gjelder nettverksgruppe innen:*


Gate-/veinavn eller postboks

F.eks. ressursnr eller bestillernr. Skriv navnet ditt hvis dere ikke har fakturareferanse.Fornavn og etternavn
Signatur:*
NB! Dersom det oppstår endringer av ovenstående, skal dette meddeles nettverkssekretær omgående.
Tips en venn Skriv ut