Reiseregning

NKFs tillitsvalgte

Reiseregninger

Mal for reiseregninger (obligatorisk) og retningslinjer for utfylling.

20. mars 2019
nkf_liten

NKF

For tillitsvalgte

Under siden 'For tillitsvalgte' er det samlet nyttig informasjon om hederstegn, reiseregninger, viktige datoer, visjon, organisasjon, strategi mm.