NKF plan og miljø

Fra Katowice til smart og bærekraftig byutvikling i Norge

NKF plan og miljø er med på å lage et felles veikart for smart og bærekraftig byutvikling med utgangspunkt i smart by og FNs bærekraftsmål. - Det er viktig at vi sammen legger grunnlaget for fremtidens byer, sier styreleder i NKF plan og miljø, Ståle Undheim.

18. desember gikk DOGAs første workshop av stabelen. Sammen med utvalgte aktører utforsker DOGA muligheten for å lage et felles veikart/manifest for smart og bærekraftig byutvikling med utgangspunkt i smartby og FNs bærekraftsmål.

Ambisjonen er å lage et inkluderende prosjekt som bygger broer og skaper gode rammer for samarbeid på tvers av sektorer og bransjer – og som i sin tur kan drive frem innovative løsninger, som kan bidra til å sette Norge i førersetet for smart og bærekraftig byutvikling.

- I disse Katowice-tider er det viktig at vi også samles nasjonalt, sier Undheim og refererer til FNs klimakonferanse i Katowice (Polen). - Kommuner, innovasjonsklynger, utdanningsinstitusjoner, bedrifter, departement og direktorat skal sammen sette retningen for årene som kommer.

Neste steg blir å sortere og sammenfatte alle innspill, og ser at det er noen klare målbilder som vi kommer til å jobbe videre med. Neste workshop, som finner sted i slutten av mars, kommer til å handle om å konkretisere og operasjonalisere begrepene i et felles veikart/manifest for smart og bærekraftig byutvikling med utgangspunkt i smart by og FNs bærekraftsmål.

DOGA des 18 2.png
Foto: Ståle Undheim

Tips en venn Skriv ut