Alnes Fyr, 31. oktober

Invitasjon til fagdag om: Eier og brukers ansvar for sikkerheten (og kvaliteten) i bygg

KLP Skadeforsikring AS, har sammen med NKF, gleden av å invitere til en fagdag om eier og brukers ansvar for sikkerheten i bygg. 

 

Forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften pålegger både eier og bruker et betydelig ansvar for sikkerheten i et byggverk. På denne fagdagen belyser vi hvilke krav forskriftene stiller, og ikke minst hvordan et systematisk sikkerhetsarbeid kan drives i praksis.

Mange er opptatt av å tilfredsstille myndighetenes krav. Det viktigste ved et systematisk sikkerhetsarbeid er at du selv unngår uønskede hendelser. Systematisk sikkerhetsarbeid er da i første rekke noe du skal gjøre for å få en bedre hverdag, og spare unødige kostnader.

Tid: 31. oktober 2019
Sted: Alnes opplevelsessenter, Alnesgard, 6055 Godøya
Fagdagen passer for deg som er bygningseier og eiendomsforvalter.

Det er ingen deltakeravgift. 

Reise og eventuell overnatting ordnes av den enkelte deltaker.

Klikk her for å melde deg på innen 4. oktober.

 

Program

09.00         Velkommen
09.15         Erfaringer med systematisk sikkerhetsforvaltning i et skadeforebyggende perspektiv v/KLP
10.00         Pause
10.15         IK-bygg et egnet verktøy for å lykkes med systematisk sikkerhetsforvaltning. v/Jonas Havord, daglig leder NGC
11.00         Lunsj
12.00         Hvordan jobber vi med IK-bygg i Giske kommune  v/Representant fra Giske kommune
12.45         Pause
13.00         Hvordan kan vi i praksis få til et konstruktivt arbeid med systematisk sikkerhetsarbeid, som inkluderer eier, forvalter og bruker?
14.20         Oppsummering
14.30         Fagdagen avsluttes

Vi vil ta for oss både formålsbygg og kommunale boliger.

Tips en venn Skriv ut