Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde
Digitalisering av byggesak - eByggeSak Hamar 171109 9. november NKF byggesak
Hvordan utforme gode byggesøknader? Ski 171103 3. november NKF byggesak