Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Oslo-området 190425 25. april NKF bygg og eiendom

Jobb smartere går i land og arrangeres 16. - 17. oktober, i Trondheim. Trondheim kommune vil sette sitt preg på arrangementet, i likhet med Britannia hotell som nyåpnes denne våren etter et gedigenst renoveringsarbeid er avsluttet. Vi gleder oss stort, og mer informasjon kommer plutselig!

Jobb smartere 2019
Trondheim 191016 16. oktober - 17. oktober NKF bygg og eiendom

Kurset behandler noen av de sentrale utfordringene ved totalentrepriser, fra kontraktsinngåelse til siste reklamasjonsfrist er ute.

Utvalgte emner i totalentreprise NS 8407
Scandic Ørnen, Bergen 190327 27. mars NKF bygg og eiendom

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a
Bygg- og entrepriserett På forespørsel a
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a
IK-Bygg innføringskurs På forespørsel a