Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde

Personalet som vedlikeholder svømmehallen trenger kunnskap om hvordan man på best mulig måte tar vare på anlegget. Kurset passer for renholdere, renholdsledere og andre med ansvar for hygiene/renhold i sanitæranlegg/svømmehaller.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
Bergen 180912 12. september Bygg og eiendom
Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller Bergen 180913 13. september Bygg og eiendom
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng Bergen 180913 13. september Bygg og eiendom

Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg. Har du råd til å la være? Kurset er rettet mot driftsledere, vaktmestere og driftsoperatører med ansvar for drift av svømmebasseng.

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng
Bergen 180912 12. september Bygg og eiendom

Eier- og forvalterorganisasjonene til «bygg i Norge» har organisert seg for å kunne bidra mer aktivt, både i grønt skifte og lønnsom digitalisering. I fjor etablerte EFF en egen konferanse, og arrangementet samlet nær 140 deltagere og leverandører, og nå gjentar vi suksessen. Årets konferanse er lagt til 14. - 15. november, og programkomiteen er godt i gang med planleggingen.

Fra analoge til digitale bygg
Oslo-området 181114 14. november - 15. november Bygg og eiendom

Påmeldingen er nå åpnet. Sikre deg plass allerede i dag!

Jobb smartere 2018
Oslo - Kiel med Color Line 181023 23. oktober - 25. oktober Bygg og eiendom

Samlet har kommunene en tyngde som både forplikter og gir muligheter. Bruk av beste praksis er i ferd med å gjøre mulighetene om til styrke. 

Norske kommuner er i front!
a

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a
Smittevern & Hygiene På forespørsel a
Kvalitetsstyrt renhold - NS INSTA 800 På forespørsel a

Dyktige teamledere vil i framtiden være en viktig økonomisk faktor og en viktig funksjon i en organisasjon.

Teamledelse (drift og renhold) Del 1 og 2
På forespørsel a
Bygg- og entrepriserett På forespørsel a
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a
IK-Bygg innføringskurs På forespørsel a