NKF byggesak og NKF plan og miljø

Ledelse: Strategisk kompetanseplan, er det så nøye?

- Alle ledere mener at strategisk kompetanseplanlegging er viktig, men ingen kan dokumentere det. 

Malvin

- Det er stor forskjell på hva kommunene legger i begrepet kompetanseplanlegging. Alle anser det som svært viktig, men få har satt av tid og ressurser til å gjennomføre. Hos ledere i teknisk sektor er det varierende forståelse for hva kompetanseplanlegging innebærer, sier Bjorøy til kommunalteknikk.no

Bjorøy har gjennom sitt consultingstudie på BI gjort en undersøkelse knyttet til strategisk kompetanse i kommunene og intervjuet et representativt utvalg av kommuner for å høre; er det nødvendig?

- Jeg intervjuet ledere, og så godt som ingen av kommunene hadde en strategisk kompetanseplan. Det er lite som viser at de kompetanseplanene som finnes i norske kommuner hverken er forankret hos overordnet ledelse eller medarbeidere.

Bjorøy har funnet at i både små og store kommuner er det veldig varierende hvor mye vekt det legges på kompetanseplaner og oppfølgingen av dem. Et fellestrekk er at økonomi styrer prioriteringen.

 

Strategisk kompetanseplanlegging:

Tidligere har KS utgitt verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. Kompetanseverktøyet har i flere år ligget åpent på KS sine hjemmesider, og kan benyttes til å styrke fornyelse.

Strategisk kompetanseplan er en oversikt over hvilken kunnskap kommunen trenger for å nå målene sine. Med utgangspunkt i kommunens situasjon kan man avdekke hvilke behov man har for fremtiden.

Riktig og god kompetanse sikrer at kommunen kan levere kvalitet i alle ledd. I tillegg kan det være et verktøy for å utnytte ressursene og gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass.

Forsker Linda Lai (2013) har følgende tips når man skal starte opp med kompetanseplanlegging:

1.Sats på bedre kompetanse om kompetanse

2.Definer klare mål for hvor man vil, og analyser sammenhengen mellom måloppnåelse og kompetanse.

3.Sats på analyse og forvantning av kompetanse framfor kartlegging av beholdning

4.Sats på kompetansemobilisering før noe annet, det vil si systematisk tilrettelegging for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse best mulig

Les mer om kompetanseplanlegging her.

Mal for strategisk kompetanseplan fra KS

Tips en venn Skriv ut