Lederkonferansen for plan- og byggesak 2017

Når kommunen kommuniserer

Lederkonferansen går av stabelen i Trondheim 28.-29. september. På talerstolen står blant annet Michael Fuller-Gee som har hatt en sentral rolle i Arendal kommunes Samfunnsbyggingsprosjet 2025.

Mike Fuller-Gee
Michael Fuller-Gee

Involvering, medvirkning og innbyggerdeltagelse

Arendal har lang erfaring med involvering, medvirkning og innbygeredeltagelse «på godt og vondt». Den største erfaringen ble gjort i forbindelse med Samfunnsbyggingsprosjektet i 2005. Målet er å sikre gode møteplasser og prosesser som vil fremme bærekraftig vekst og utvikling i Arendal og i regionen. Det har videre vært arbeidet med kommunikasjon av Byplan, kommuneplan, utbyggingsprosjekter og på høsten 2017 med demongrafisk utfordringer ifm boligbehov bl.a for eldre og enslige. Fuller-Gee har vært involvert i flere av disse prosesseene, de siste årene som sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal.

Michael Fuller-Gee, Arendal kommune, er landskapsarkitekt og urban designer. Michael jobber som byplanlegger i Arendal kommune. Han har tidligere arbeidet som sjefsarkitekt i Husbanken Region sør, som ass. professor på UIA Grimstad og på UMB Ås. Han har vært visiting professor på University of Cape Town Sør Afrkika. Fuller-Gee er også involvert i byutviklingsprogram i EU og engasjeres mye som ekstern hjelp i forskjellige byutviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han er en av de mest etterspurte foredragsholderne innen samfunnsplanlegging.

Hans foredrag treffer et behov for å se fremtidens løsninger for barn, unge og eldre i et større perspektiv, og utfordrer politikerne til å ta tydeligere politiske grep som fremmer folkehelse og mer bærekraftige løsninger.

Les mer om lederkonferansen, se hele programmet og meld deg på her.

Tips en venn Skriv ut