NKF bygg og eiendom:

Inngåelse av avtale om deltakelse i nettverk

NKF bygg og eiendom inngår skriftlig avtale med hver kommune som ønsker å delta i nettverk. Avtalen regulerer hva forumet skal bidra med, og videre betingelser for deltagelse.

NKF bygg og eiendom:

Kommuner som deltar i nettverk

NKF bygg og eiendom:

Deltakerbetaling

NKF bygg og eiendom:

Nettverkssekretærer

Kilde: Kommunalteknikk nr 9 - 2013

Nettverksundersøkelsen et godt grunnlag for videre arbeid

For første gang er det gjennomført en spørreundersøkelse i nettverkene til NKF bygg og eiendom.

18. september 2013