Bergen

NKF byggesak

Velkommen til nettverksmøte i Bergen 21. april

Velkommen til det første ordinære nettverksmøte for gruppe Hordaland I.

29. mars 2017

For medlemmer av nettverk

Intranett for byggesaks nettverksgrupper

Innlogging til intranettet i NKF byggesak