Norgeskart nettverk NKF avlang

NKF byggesak har nærmere 300 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i de aller fleste fylker.
Klikk her for å se hvilke kommuner som er med i nettverk.

Du kan lese mer om nettverksgrupper i NKF her.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Kjersti Larsstuen på e-post.
 


 

Tromsø

NKF byggesak

Velkommen til årets nettverkssamling for NKF byggesak

Årets samling for nettverkssekretærer, koordinatorer og nettverksgruppekontakter blir i Tromsø 10.-12. september.

07. august 2017
Log in illustrasjon

Med i nettverk? Logg inn her.

Intranett for byggesaks nettverksgrupper

Nettverksgruppene har tilgang til et eget intranett hvor alle temapakkene med hjelpemidlene kan benyttes av din kommune.

Nettverk

NKF byggesak

Informasjon om nettverksgrupper

Klikk her for mer info om nettverksgrupper i byggesak og innmelding.