09f15a1a6dfe4b6e9cc0899922b37f73

Ørsta rådhus, 24. november 2016

Kommunalteknisk ledersamling - Søre Sunnmøre

NKF infrastruktur og Ørsta kommune har gleden av å invitere til tverrfaglig ledersamling for ledere i kommuanlteknisk sektor

NKF infrastruktur:

Inngåelse av avtale om deltakelse i nettverk

NKF infrastruktur inngår skriftlig avtale med hver kommune som ønsker å delta i nettverk. Avtalen regulerer hva forumet skal bidra med, og videre betingelser for deltagelse.