Norgeskart nettverk NKF avlang

NKF infrastruktur har 25 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i Telemark og Buskerud.
Klikk her for å se hvilke kommuner som er med i nettverk.

Du kan lese mer om nettverksgrupper i NKF her.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Andreas Birkeland på e-post.
 


 

NKF infrastruktur:

Inngåelse av avtale om deltakelse i nettverk

NKF infrastruktur inngår skriftlig avtale med hver kommune som ønsker å delta i nettverk. Avtalen regulerer hva forumet skal bidra med, og videre betingelser for deltagelse.