Norgeskart nettverk NKF avlang

NKF veg og trafikk har 160 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i de aller fleste fylker.
Klikk her for å se hvilke kommuner som er med i nettverk.

Du kan lese mer om nettverksgrupper i NKF her.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Andreas Birkeland på e-post.
 


 

Vegfaglig samarbeid nord-norge

Ny vegfaglig nettverksgruppe - Troms og Finnmark

Kommuner samarbeider om felles mal for brøytekontrakter

6. april ble første ordinære møte i det nye vegfaglige nettverket for Troms og Finnmark avholdt i Tromsø

07. april 2017
samtalen

NKF veg og trafikk

Ny vegfaglig nettverksgruppe i nord!

Troms og Finnmark har nå fått en ny arena for vegfaglig kompetansedeling

15. november 2016