Deltakere og nettverkssekretær

Nettverket ble etablert 22. november 2011.

10. september 2013
111123 Øvre Buskerud VA-nettverk - oppstartsmøte_100x52

Flesberg kommune, 22. november 2011

VA-nettverk i Øvre Buskerud

Foreningens første VA-nettverk er en realitet. Etableringen fant sted på Lampeland Hotel i Flesberg kommune 22. november 2011.