NKF byggesak / NKF plan og miljø

Spennende kursår i vente

NKF byggesak og NKF plan og miljø har satt opp mange spennende kurs og konferanser innen plan- og byggesak i 2019.

Roller og ansvar i byggesaken - Oslo, 6. mai

Kurset tar for seg hva en bygesak skal inneholde og hvilke oppgaver de forskjellige foretakene har. Vi gjennomgår systemet for ansvarsrett, kvalifikasjoner og ansvar for både ansvarlige søkere, prosjekterende, utførende og kontrollerende. Vi fokuserer også på byggherens eller tiltakshavers rolle og ansvar.

Les mer og meld deg på her!

Utbyggingsavtaler - Hvordan sikrer man at planer gjennomføres? - Stavanger, 9. mai

Kurset vil ta for seg prinsippene for avtalene, og hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel for å sikre at planene lar seg gjennomføre. Kurset vil også se på de forskjellige avtaleformer og fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan dette bør vurderes når både planer og avtaler skal lages. Kurset vil også se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet.

Les mer og meld deg på her! - Samarbeid med NITO og Tekna

Hvordan skrive en god byggesøknad? - Steinkjer 10. mai og Bergen 6. juni

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. Vi fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang. Kurset skal også fungere som en møteplass mellom kommunen og byggebransjen.

Les mer og meld deg på her:

Steinkjer

Bergen

Lederkonferansen - Bodø, 13. og 14. juni

Årets lederkonferanse handler om hvordan administrasjonen og politikerne jobber sammen for best mulig vedtak. Det vil også handle om Bodø kommunes arbeid med den nye byen, i tillegg til hvordan vi som plan- og byggesaksledere skal regne ut gebyr og selvkost. Innledere er blant andre statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen, Envidan Momentum og mange fler.

Les mer og meld deg på her

Fagkonferansen for plan- og byggesak - Oslo - København, 3. - 5. september

Vi samles til et spennende program ombord på Pearl Seaways for en hyggelig og lærerik tur til København. Over 200 plan- og byggesaksbehandlere fra hele landet deltar, så her er det gode muligheter for å knytte kontakter og lære av gode kolleger.Konferansen i 2018 ble fulltegnet, så her gjelder det å være tidlig ute! Vi har også økt rabatten for deg som registrerer før 1. juni. Det blir spennende foredrag fra Marit Breivik, Sivilombudsmannen og mange fler!

Les mer og meld deg på her

Vi sees på kurs eller konferanse!

Tips en venn Skriv ut