Styret

Styret i NKF plan og miljø ble valgt for perioden 2016-18 på årsmøtet 11.03.16.

Torsdag 13. mars 2014

Innkalling til årsmøte i NKF plan og miljø

12. mars 2014