Styrerom

NKF plan og miljø

Styret

Styret i NKF plan og miljø ble valgt for perioden 2016-18 på årsmøtet 11.03.16.