Nytt fra Standard Norge

Til interessenter innenfor fasilitetsstyring (FM)

August-nytt om standarder og prosjekter innenfor FM. Det handler mye om renhold denne gangen.

Standard norge

Ny versjon av NS-INSTA 800 for måling av renholdskvalitet er på høring

INSTA 800 har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. Og den brukes i stadig større omfang. Nå vises det interesse for standarden også utenfor Norden. En nordisk gruppe med deltagere fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har arbeidet med revisjon av standarden den siste tiden. Standardforslaget er nå på høring og du kan lese og kommentere på innholdet fram til 2017-10-15.

  • prNS INSTA 800: 2017 Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Cleaning quality – System for establishing and assessing cleaning quality

Kommentarer til forslaget behandles av både den norske og den nordiske gruppen. Standarden vil erstatte utgaven fra 2010 når den er ferdig.

Les om alle standardene for renhold her

Ny komité for renholdstjenester

Standard Norge inviterer nå til deltakelse i en ny komité for renholdstjenester. Målet for komiteen er å utarbeid et enkelt og entydig verktøy for å beskrive renholdstjenester som grunnlag for tilbud/anbud.

Det skal utarbeides to standarder:

  • NS 6420-ZR Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Renhold av bygg og mobile objekter innendørs og utendørs
  • NS 6420-ZS Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Renhold av anlegg utendørs  som skal utarbeide to nye standarder:

Første møte i komiteen blir 26. september.

Les hele nyhetssaken om renholdskomiteen

Nytt europeisk prosjekt for bærekraftig oppgradering av eksisterende bygninger

Det er nå opprettet en ny europeisk arbeidsgruppe under bærekraftskomiteen til CEN som skal utarbeide en ny standard for bærekraftig rehabilitering av bygg.

Gruppen skal ledes av Norge v/Svein Bjørberg og har kjennemerket:

  • CEN/TC 350/WG 8 Sustainable refurbishment

Bakgrunnen for prosjektet er en nordisk spesifikasjon som ble ferdigstilt i 2015 og finansiert av Nordic Innovation. Det nordiske arbeidet ble også ledet av Norge og av samme mann.

Det blir spennende å nå videreføre og foredle innholdet sammen med europeiske kolleger.

Revisjon av NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger

Arealkomiteen starter nå opp igjen og skal se på revisjon av arealstandarden NS 3940. Første steg blir å se på hvilke arealbegreper som trengs og hva de skal brukes til.

Første komitemøte er 23. august.

CEN/TC 348 Facility Management møtes i august

I slutten august møtes den europeiske komiteen for fasilitetsstyring for å utarbeide

  • et tillegg til arealstandarden NS-EN 15221-6 som viser forholdet mellom arealbegrepene i standarden og det som International Property Measurement Standards
  • Coalition (IPMS) har utarbeidet
  • en ny standard for “Functions, Roles, Responsibilities and Competencies of the Facility Manager”
  • en revidert utgave av terminologistandarden NS-EN 15221-1 Fasilitetsstyring – Terminologi etter at ISO 41011 Facility Management – Vocabulary nå er utgitt.

Vi har norske eksperter med i alle gruppene.

Tips en venn Skriv ut