Tiltakspakken kommer godt med

Stort vedlikeholdsetterslep på kommunale veier

Tiltakspakken fra regjeringen kommer godt med når vedlikeholdsrammene til kommunalt veivedlikehold er stramme. Fredrikstad kommune prioriterer forebyggende vedlikehold og vedlikehold av veilysanlegg.

Fredrikstad kommune fikk totalt 48,54  millioner kroner i ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra regjeringens tiltakspakke. Bystyret i Fredrikstad vedtok i møte i februar en fordeling av midlene med ca 40 millioner kroner til byggvedlikehold og åtte millioner kroner til veivedlikehold.

080122 - jord 026

Veigrøfting og andre dreneringsarbeider

Ved bruk av ekstra midler har vi satt fokus på forebyggende vedlikehold. Innen vedlikehold har vi god kjennskap til hvilke veier som får betydelig og gjentatte skader i forbindelse med stor nedbørsintensitet. Med meget stramme årlige vedlikeholdsrammer, gir tiltakspakken mulighet til å redusere kostbare ”blålysoppgaver” etter regnvær. Dårlig drenerte veier med liten bæreevne, er sammen med trafikkbelastning, hovedårsaken til betydelige skader på veiene.

Vann- og avløpssektoren tillater ikke lenger alt overvann/takvann tilført eldre fellessystem. Dette stiller større krav til drenerende grøfting, for å unngå overflatevann i veibanen.

På grusveier vil vi samtidig rette opp veiens tverrprofil og forsterke bæreevnen på veipartier der dette er nødvendig.

I tiltak inngår også dekkefornying på tre asfaltveier med krakilerte veipartier. Kostnadene til tiltak 1 er estimert til 6,5 millioner kroner.

P1020290

Vedlikehold av veilysanlegg

Mange kommuner har de senere år overtatt eierskapet av det totale veilysanlegget, som inkluderer armaturer, master og forsyningsnett. Netteier har ved bruk av hund (spesialist på lukt og markering av råte), foretatt råtekontroll i tremaster av eldre dato, hvor det er veilysarmatur i de fleste master. Dette utløser oveflytting av armatur til nye master og samtidig behov for utskifting av veilyskabler fra en-polet blanke til to-polet isolerte. Samme tiltak er planlagt gjennomført i separate veilysanlegg med tremaster. Tiltaket er prioritert av sikkerhetsmessige grunner, og vil bidra til å  redusere vedlikehold etter skader utløst av kraftige vindforhold. Kostnadene til tiltak 2 er estimert til 1,5 millioner kroner.

Oppdragene vil gå til entreprenører i anleggsbransjen, noe ved rammeavtaler og noe ved åpen konkurranse. Artikkelen er nedkortet. Hele artikkelen kan leses i Kommunalteknikk nr. 3-2009

Tips en venn Skriv ut