KVD2020 sett av datoen

NKF veg og trafikk

Spennende i din kommune?

Neste års Kommunevegdager finner sted i Trondheim, 25. - 27. mai 2020. Nå vil vi gjerne ha innspill om spennende veg- og uteromsrelaterte prosjekter i din kommune!

29. august 2019
Barcode_Oslo_VBT

NKF veg og trafikk og VBT

Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia

Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019

19. august 2019
Gyda Grendstad

Veg og trafikk

Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrenser

– Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning, og skal gi brukerne en sammenhengende og helhetlig opplevelse ved at informasjon blir brukt på tvers av forvaltningsnivåene, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for plenlegging og grunnerverv i Statens vegvesen.

16. august 2019
Samferdselsdep

Samferdelsdepartementet

Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Samferdselsdepartementet oppnevnte 2. juli 2018 et ekspertutvalg for å vurdere implikasjonene av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Rapporten inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Høringsfrist er 1. oktober 2019.

01. juli 2019
N100_2019

NKF veg og trafikk

Sommerlektyre for den veginteresserte

Statens Vegvesen har lansert en oppdatert utgave av håndboken N100 Veg og Gateutforming. Her finner du de viktigste endringene. 

26. juni 2019
Leif Harald Pedersen. Foto: Per Morten Mikkelsen

Tromsø kommune / Kommunevegdagene

Tiltak som sikrer god og effektiv drift av vegnettet sommer og vinter

Vegdrift i bysentra og boligområder har sin største utfordring i at aktiviteten foregår parallelt med at samfunnet ellers skal fungere, og alle forventer god frem-kommelighet, alltid. Skilting, omkjøringsalternativer og sperring av veg, er ikke mulig på samme måte som ved mer stasjonære arbeider.

08. april 2019
KVD19

NKF veg og trafikk

Under 2 uker igjen med early bird tilbud!

Den 20. utgaven av Kommunevegdagene arrangeres i Kristiansand. På årets program finner vi blant annet Veg for alleFra plan til drift og vedlikeholdSkiltkursKommunesammenslåing og mye mye mer. Se hele programmet og meld deg på her!

03. april 2019
Samferdselsdep

Samferdelsdepartementet

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

19. mars 2019
Vegvesen byggegrense

Statens Vegvesen

Ny digital tjeneste for søknad om dispensasjon fra byggegrense

I dag åpner den nye digitale tjenesten for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater.

19. mars 2019
Rekkverk på E 39 Gaular, Region vest

Vegtilsynet

Farlige feil på rekkverk

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet.

12. mars 2019