Trondelag nettverk

NKF veg og trafikk

10 år med erfaringsutveksling og inspirasjon

18. oktober feiret vegfaglig nettverk i Trøndelag 10 år. Jubileet ble feiret med kake og diskusjoner om elbiler, grusveger og graving i veg.

13. november 2018
Fossilfrie

Kommunalteknikk: Miljø

Fossilfrie kommunale kjøretøy og maskiner

Alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030. Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er 50 % delfinansiert fra Miljødirektoratet med midler fra Klimasats og Interreg.

09. november 2018
REGIONALT SAMARBEID OM GRØNNE ARBEIDSPLASSER : Tysvær-ordfører Sigmund Lier, Annette Sæther i Haugaland Vekst og Karmøy-ordfører Jarle Nilsen.

Kommunalteknikk: Haugalandet

Regionalt energisamarbeid skaper grønne arbeidsplasser

Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster på Haugalandet har på kort tid blitt et gigantisk regionalt samarbeidsprosjekt mellom ti kommuner, høyskolemiljøet og nærmere 60 næringslivsaktører. Alt for å skape vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser.

09. november 2018
NORGES BESTE PÅ VEG v11

Miljø & Teknikk 5.-7. mars 2019

Norges beste på veg!

En helt ny satsing innen vegfaget er i gang. Som ledd i denne har NKF veg og trafikk sammen med Veiteknisk institutt lansert en kartlegging av beste praksis i faget. Det skal være gøy og givende å delta, for å bidra til økt kunnskap og spredning av de gode eksemplene. 

24. oktober 2018
Nettverk Hordaland - Foto_A

NKF veg og trafikk

Inviterer til vegfaglig dag for Hallingdal og Numedal

27, november inviteres alle kommuner i Hallingdal og Numedalsregionen til vegfaglig dag på Gol

16. oktober 2018
El-bil - Foto

NKF veg og trafikk

Norske kommuner er fornøyde med elbilene sine

En ny studie undersøker hva som fremmer og hemmer bruk av elbiler i kommunal sektor.

16. oktober 2018
Luer høst 2018

NKF veg og trafikk

Hva bør NKF veg og trafikk sette på agendaen i 2019?

NKF veg og trafikk ønsker å involvere medlemmene våre i utformingen av neste års aktivitetsplan - Kom med dine innspill og vinn knalltøff NKF-veg og trafikk-lue

09. oktober 2018
Vegjus1

VEGJUS.NO

Har du registrert deg som bruker?

NKF veg og trafikk har sammen med Vegforum for byer og tettsteder utviklet en verktøykasse for deg som jobber med kommunal veg

02. oktober 2018
Lillesand

Lillesand kommune og Statens Vegvesen

Arbeid med sykkel i Lillesand kommune

Lillesand kommune skal i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen utarbeide kommunedelplan for sykkel i Lillesand kommune. Kommunedelplanen vil være et sentralt dokument i arbeidet med å sikre areal til utvikling av sykkeltilbudet, samt øke fokuset på sykling.

01. oktober 2018
Stockholm-C-sykkel-forbi

Veg og trafikk

Hvordan få svenske tilstander på sykkel?

I Nasjonal transportplan 2018-29 er målet at all forventet vekst i persontransporten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Har vi noe å lære av andre land?

26. september 2018