Veinorm Nedre Eiker

Veg og trafikk

Ny veinorm i Nedre Eiker kommune

Dokumentet er en norm for utforming av gater og veier i Nedre Eiker kommune. Formålet med normen er å sikre at veianlegg planlegges og byggesslik at kommunens innbyggere sikres et velfungerende veinett som er tilpasset dagens krav.

05. september 2018
Drammen

Digitalisering

Digitalisering i praksis: Erfaringer fra Drammen

Politikerne i Drammen vedtok en digitaliseringsstrategi allerede i 2014, noe som var startskuddet for satsningen i kommunen. En praktisk tilnærming har gitt resultater. Det skjer noe når innbyggere og næringslivet involveres i digitaliseringsarbeidet.
- Når vi snakker med og ikke om brukeren, har vi alle muligheter for å lykkes, forteller digitaliseringssjef i Drammen kommune, Frank A. Baklid.

31. mai 2018
Lindas kommune 1

Kommunalteknikk

Lindås kommune forsterker veier med "trelim"

Lindås kommune sin vegavdeling startet i 2015 et prøveprosjekt med forsterkning av veier med dårlig bæreevne. Negativt fokus på Kleivdalsveien grunnet dens dårlige standard gjorde veien til en perfekt kanidat.

25. mai 2018
IMG_5317

NKF veg og trafikk

Lyst til å engasjere deg i styret?

NKF veg og trafikk skal om kort tid gjennomføre sitt årsmøte. Bli med og forme fremtiden for NKF veg og trafikk. 

22. mai 2018
Rain

Kommunevegdagene 2018

Interessert i kombinasjonen overvannshåndtering og kommunal vei?

Da kan vi anbefale å legge turen til Lillehammer 28. - 30. mai. 

15. mai 2018
Areal og transport

Areal og transport: Samferdselsdepartementet

Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

23. april 2018
Vegmuseum styret

Kommunevegdagene 2018

Velkommen til Lillehammer

Har du sikret deg plass på årets møteplass for deg som jobber med kommunal veg? 

10. april 2018
20180314Fujikamera490

NKF veg og trafikk / Miljø & Teknikk 2019

Spennende ny satsing innen kommunal vegforvaltning

Onsdag 14. mars gikk startskuddet for en helt ny satsing innen kommunal vegforvaltning

16. mars 2018
NKFdagene18 Bodo kommune

NKF-dagene 2018

Ny by - ny flyplass

Bodø kommune har etablert prosjektet «utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet» populært kalt «Ny by – Ny flyplass». I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet en mulighetsmodell for flyplassområdet. Denne modellen viser muligheten for bygging av en helt ny bydel på 3400 dekar med bolig- og næringsområde.

12. mars 2018
Smart illustrasjon Siemens 2

Smart Cities

Ruteoptimalisering og dets bidrag til et "smart" miljø ved hjelp av smarte finansieringsløsninger

Flere kommuner i Norge er ute etter å igangsette ”smarte” prosjekter for å forbedre effektiviteten i lokale tjenester,  bærekraften, tiltrekke seg nye virksomheter og talenter, samt utvikle sin konkurranseevne.

06. mars 2018