Leif Harald Pedersen. Foto: Per Morten Mikkelsen

Tromsø kommune / Kommunevegdagene

Tiltak som sikrer god og effektiv drift av vegnettet sommer og vinter

Vegdrift i bysentra og boligområder har sin største utfordring i at aktiviteten foregår parallelt med at samfunnet ellers skal fungere, og alle forventer god frem-kommelighet, alltid. Skilting, omkjøringsalternativer og sperring av veg, er ikke mulig på samme måte som ved mer stasjonære arbeider.

08. april 2019
KVD19

NKF veg og trafikk

Under 2 uker igjen med early bird tilbud!

Den 20. utgaven av Kommunevegdagene arrangeres i Kristiansand. På årets program finner vi blant annet Veg for alleFra plan til drift og vedlikeholdSkiltkursKommunesammenslåing og mye mye mer. Se hele programmet og meld deg på her!

03. april 2019
Samferdselsdep

Samferdelsdepartementet

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

19. mars 2019
Vegvesen byggegrense

Statens Vegvesen

Ny digital tjeneste for søknad om dispensasjon fra byggegrense

I dag åpner den nye digitale tjenesten for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater.

19. mars 2019
Rekkverk på E 39 Gaular, Region vest

Vegtilsynet

Farlige feil på rekkverk

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet.

12. mars 2019
NKFmag 2019

NKF og Markedsmedia

Nytt NKF-magasin!

Vi gjentar suksessen fra 2018 med nytt magasin i samarbeid med Markedsmedia. Her kan du lese spennende saker fra hele kommune-Norge.

11. mars 2019
Samferdselsdep

Samferdselsdepartementet

Tilskudd fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets ordning for tilskot til lokale trafikktryggleikstiltak skal bidra til å styrkje arbeidet med trafikktryggleik som er sett i gang av kommunar, frivillige organisasjonar, interessegrupper og andre lokale aktørar.

21. februar 2019
NVF

Nordisk Vegforum

Stipend for studier innen veg- og trafikkfag

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.

03. februar 2019
Overvann

Overvann

Hvem tør stoppe regnvannet?

Stadig oftere blir det for mye vann på feil sted. Det er dyrt, og vannet bør stoppes. Men det hviler et tungt ansvar på dem som skal gjøre det. Kanskje så tungt at de ikke tør.

23. januar 2019
Bypakke Bodø: Prosjektleder Tom Johannessen og byggeleder Kurt-Arne Brannfjell i Bodø kommune. Alle foto: Aleksander Ramberg

Bodø kommune / Veg og trafikk

Her ble det gjort et uvanlig veivalg

I forbindelse med utbedring av denne veistrekningen, med 350 meter nytt fortau på Hunstad, ble det brukt en arbeidsmetode helt utenom det vanlige.

08. januar 2019