Veilys viktig i Karlsøy

Vannvåg skole

I 2003 reduserte Karlsøy kommune antall veilys for å spare penger. Takket være tiltakspakken kommer lysene nå tilbake langs mørklagte veier i Karlsøy.

 

Karlsøy kommune får et vedlikeholdstilskudd på 1.598.000 koner og ei økning i frie inntekter på 644.000 kroner gjennom regjeringens tiltakspakke. Kirkebygg, skoler, barnehager og en PU-bolig, er blant prioriteringene.

PU-boligen ”Tunet” ble bygget i 1993 og har ti leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Nå skal Tunet rustes opp for hundre tusen kroner og kommunen er i ferd med å lyse ut på anbud rammeavtaler med lokale snekkere/-lag for vedlikeholdsoppdrag.

Hansnes skole og gymsal

Veilysene tilbake


- Det har vært en heftig debatt i kommunen etter at kommunestyret i 2003 vedtok at antall veilys skulle reduseres til et antall på ca. 1000. Vedtaket ble gjort i forbindelse med kostnadsberegning av PCB-sanering av veilysarmaturer. På grunn av kommunens stramme økonomi, var dette et av innsparingstiltakene ved budsjettbehandlingen det året, forteller teknisk sjef, May-Jorunn Corneliussen i Karlsøy kommune.

- Karlsøy kommune består av mange og langstrakte bygder og det kom, som forventa, kritikk fra de som mista veilys på grunn av dette vedtaket, forteller Corneliussen.

Nå ser politikerne, gjennom regjeringens tiltakspakke, en mulighet for å få opp igjen de veilysene som ble fjernet i 2004.

- Veilys er viktig for oss, spesielt i den to måneder lange mørketida og er blitt et symbol på levekraftige bygder her ute i havgapet.

Formannskapet har i skrivende stund ikke behandlet den detaljerte planen for de 200.000 kroner til veilys.

May-Jorunn Corneliussen
May-Jorunn Corneliussen

Slik vil Karlsøy kommune bruke tiltakspakken:

1. Statlig vedlikeholdstilskudd kr 1.598.000 for 2009 disponeres slik: a. Kirkebygg kr 150.000 b. Skoler og barnehager kr 1.348.000 c. Tunet PU-bolig kr 100.000

2. Økte frie inntekter kr 644.000 i 2009 disponeres slik: a. Økt driftstilskudd Kirkelig Fellesråd kr 60.000 b. Avsetning disposisjonsfond (underskudd 2008) kr 584.000

3. Kr 200.000,- avsettes til veilys. Saken delegeres formannskapet for endelig avgjørelse. Tas av disposisjonsfondet (Kommunestyrets vedtak den 6. febr. 2009)

Artikkelen er publisert i Kommunalteknikk nr. 4-2009.

Tips en venn Skriv ut