KMDP

NKF veg og trafikk

Vi vil ha dine innspill: Bli med å påvirke fremtiden

Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven § 2-3, som foreløpig ikke er satt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser.

Hvordan vil dette påvirke kommunen som vegeier? Er det noe du her ikke er fornøyd med? Punkter du mener er viktige? 

Høringsnotat

Høringsnotatet finner du her (PDF)
All informasjon fra departementet finner du her

Kom med dine innspill og kommentarer

Forskriftsutkastet inneholder bl.a. bestemmelser om hvilke ledningsanlegg som er omfattet av de nye bestemmelsene om innmåling, anleggseiers plikt til å dokumentere egne anlegg, krav til utlevering av opplysninger om anlegget, påvisning av anleggets beliggenhet på stedet, plikten til å tilbakerapportere til anleggseier etter gravearbeider ved andres anlegg, frister og eventuell betaling for utlevering av dokumentasjon, forholdet til taushetsplikt, mv.

NKF veg og trafikk vil deretter ta en runde og sette sammen alle innspill og kommentarer til en felles høringsuttalelse .  Vi håper du vil ta deg tid til å bidra. Blant alle innsendte bidrag trekker vi ut 3 heldige som får en stilig NKF veg og trafikk-gave i posten. 

Frist for å sende inn dine kommentarer og innspill er 1. desember 2019

Send inn til daglig leder for NKF veg og trafikk, Andreas Birkeland via e-post 

Tips en venn Skriv ut