IMG_3920

NKF bygg og eiendom

- Det er en investering i fellesskapet

Ordfører Monica Nilsen i Alta ønsket velkommen og minnet om viktigheten av den kommunale eiendomsforvaltningen. "Det er en investering i fellesskapet", sa hun og pekte på at kommunale bygg brukes av mange grupper til alle døgnets tider.

NKF bygg og eiendom arrangerer i disse dager "Verdibasert byggforvaltning" i Alta. Temaer på konferansen er blant annet grønt renhold, innovative byggeprosjekt, dynamisk belysning, offentlige anskaffelser og mye mer. Med over 100 deltakere, spennende befaringer og 3 faglige paralleller vil det være noe spennende for alle og enhver.

 - Relatert: Finnmark går foran i kommunal eiendomsfovaltning

Nittedal kommune eiendomsforvaltning
Nittedal kommune mottar hyllesten på Telenor Arena i fjor. Foto: Mads Huseby

Foredrag med Norges beste

Til Alta kommer Laila Jenssen, daglig leder i Nittedal Eiendom KF, for å fortelle om hvordan kommunen ble Norges beste på eiendomsforvaltning.

NKF kåret, sammen med KLP skadeforsikring, Norges beste kommune på eiendomsforvaltning i 2016. Alle kommuner ble invitert til å delta i konkurransen. Kommunene ble i første runde vektet med poeng i henhold til konkurransegrunnlaget der kommunene svarte på i alt 18 spørsmål om overordnede politisk bestemte mål inklusiv rapportering for eiendomsforvaltningen, samspillet med byggets brukere, tilfredsstillelse av prioriterte brukerbehov og verdibevarende vedlikehold. De måtte også svare på om lovpålagte krav overfor eier og bruker ble ivaretatt.

For å kåre en vinner vurderte juryen ressursforbruk de siste tre år når det gjelder vedlikehold, renhold, energiforbruk og investeringer. Det ble også innhentet nødvendige supplerende opplysninger om blant annet samarbeid med miljørettet helsvern i kommunene. 

Tre kommuner utmerket seg spesielt: Nittedal, Trondheim og Kongsberg, men etter en meget jevn konkurranse stakk Nittedal kommune av med seieren.

Nittdal utmerker seg med god orden som er godt dokumentert

  • God brukerdialog
  • God eierstyring
  • Satsning på vedlikehold over flere år
  • Godt renhold
  • God internkontroll
  • Godt samarbeid med miljørettet helsevern Juryen har bestått av Marianne Bjerke fra Helsedirektoratet, Geir Grønsholt fra KLP Skadeforsikring og Fredrik Horjen (juryformann) fra Direktoratet for byggkvalitet.

 

kurskalenderen til NKF kan du se hvilke andre arenaer vi har denne høsten.