Mange involverte i prosjektet: F.v.: Frank Brundtland Steder (sjefsforsker, FFI), Tore Rismyhr (salgsdirektør, Airthings), Hans Petter Grette (rådgiver, SoftOx Defense Solu-tions), Erika Liutkeviciene (renholdsleder, Hemsedal kommune), Stephan Gundersen (kommunaldirektør, Hemsedal kommune, Søvli Aalrust (hovedverneombud, Hemsedal kommune), Rune Jomaas (adm. dir., SoftOx Defense Solutions). Bildet er tatt av en av hovedpersonene, leder for eiendom I Hemsedal kommune, Odd Magne Anderdal.

Mange involverte i prosjektet: F.v.: Frank Brundtland Steder (sjefsforsker, FFI), Tore Rismyhr (salgsdirektør, Airthings), Hans Petter Grette (rådgiver, SoftOx Defense Solu-tions), Erika Liutkeviciene (renholdsleder, Hemsedal kommune), Stephan Gundersen (kommunaldirektør, Hemsedal kommune, Søvli Aalrust (hovedverneombud, Hemsedal kommune), Rune Jomaas (adm. dir., SoftOx Defense Solutions). Bildet er tatt av en av hovedpersonene, leder for eiendom I Hemsedal kommune, Odd Magne Anderdal.

Tidsskriftet Kommunalteknikk

– Se til Hemsedal

Under pandemien ble vi alle vant til å sprite hendene – grundig og ofte. Men hva gjør egentlig de alkoholholdige desinfeksjonsmidlene med innemiljøet? Rapporten som ble lagt frem i Hemsedal i begynnelsen av juni og viser at det er en sammenheng mellom sykefravær, bruk av desinfeksjonsmidler og temperatur.

Hemsedal kommune har sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), SoftOx Solutions/SoftOx Defense Solutions (SDS) og Airthings analysert fordeler og ulemper med alkoholfrie desinfeksjonsmidler, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. Dette har de gjort gjennom å analysere data fra luftkvalitetssensorer, spørreundersøkelser og laboratorieeksperimenter. 

Pilotprosjektet startet våren 2021 etter at Hemsedal kommune i 2020 fikk installert inneklimasensorikk i alle kommunale formålsbygg. Under gjenåpningen etter COVID19-pandemien ble det merket at det var for høye verdier av VOC, eller flyktige organiske forbindelser, i lufta. 
Odd Magne Anderdal er leder for eiendomsavdelingen i Hemsedal kommune og har siden endringene i luftkvaliteten ble oppdaget, vært interessert i hvordan VOC påvirker menneskene i bygget.

– Sammen med leverandørene og FFI har det vært gjennomført et ganske omfattende prosjekt på relativt kort tid. Eiendom i Hemsedal kommune har et hårete mål om å være best i klassen, og da må vi lære av de beste der vi kan og sørge for at vi har god nok kunnskap der kunnskapen mangler, forteller Anderdal.

Bedre inneklima med alkoholfritt

Resultatene fra stordataanalysen viser at alkoholfrie desinfeksjonsprodukter reduserer nivået av flyktige organiske forbindelser (VOC) med 30–60 prosent, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. Med andre ord kan vi si at alkoholfrie desinfeksjonsmidler påvirker VOC i mindre grad enn alkoholholdige. 

De ansatte i Hemsedal kommune opplever også inneklimaet i byggene som bedre når alkoholfrie desinfeksjonsmidler brukes. Rapporten viser også at det er sammenheng mellom rapportert langtidssykefravær, VOC og temperatur. 

– Disse funnene er relevant for ansattes prestasjon, trivsel, miljø og sykefravær i enhver organisasjon, forteller sjefsforsker ved FFI, Frank Brundtland Steder, som har ført rapporten i pennen.
Han forteller at rapporter som FFI lager skal være grunnlag for gode beslutnin ger i etterkant, både for Forsvaret og andre. 

– Erfaringene fra Hemsedal kommune kan bidra til å styrke Forsvarets operative evne gjennom økt tilgang på friskt og stridsdyktig personell. Erfaringene kan også bidra til bedre forebygging og avgrensning av virusutbrudd i operasjoner og på øvelser i regi av Forsvaret.

Hemsedal 2.png
Sjefsforsker ved FFI, Frank Brundtland Steder, presenterte rapporten i Hemsedal 1. juni. Foto: Odd Magne Anderdal

Naturlig skepsis

Men det er ikke alltid like lett når forskerne tropper opp på døren og skal gjøre eksperimenter.

– De fleste er skeptiske til å slippe forskere inn i organisasjonen sin – også i Hemsedal, forteller Steder til Kommunalteknikk. – Det er naturlig at man er skeptisk, da eksperiment kanskje høres litt farlig ut, men det man ønsker er å dokumentere hva som skjer med en kontrollert endring over tid.

For å få til dette presiserer Steder at man trenger tid.

– Kommunen har her brukt mye tid på å informere og gjøre brukerne komfortable med ideen. Men, vi har tross alt gjort forarbeidet, gjennomført eksperimenter i Hemsedal og laboratorium, analysert to spørreundersøkelser og ferdigstilt en rapport på 12 måneder som skal publiseres internasjonalt. Så det har gått relativt fort. – Det er fortsatt et stort behov for mer kunnskap om VOCs påvirkning på menneskers miljø og helse, sier Steder.

– Når det brukes alkoholfrie desinfeksjonsprodukter, faller VOC-nivået med 30–60 prosent. Vi finner også at VOC er på sitt høyeste på ettermiddag/kveld og faller gjennom natten når aktiviteten i bygningene er på sitt laveste, sier han. 

Denne forskjellen i VOC kan, ifølge rapporten, føre til bedre inneklima, tryggere arbeidsforhold og lavere sykefravær. Spørreundersøkelsene blant de ansatte, før og etter eksperimentet, bekrefter også dette.

Fjernet alkoholbasert håndsprit

Hemsedal kommune har nå fjernet all alkoholholdige desinfeksjonsmidler og håndsprit i sine bygg og opprettholder overvåkingen av inneklimaet i kommunens bygg.

– Piloten har ført til nye rutiner innen renhold og drift. I tillegg har det vist oss at digitale hjelpemidler og godt samarbeid internt, og med andre, er helt nødvendig for å flytte kommunen fremover, forteller Anderdal.

Anderdal er overbevist om at norske kommuner må tørre å involvere seg i piloter og nybrottsarbeid.

– Vilje og engasjement rundt arbeid med pilotprosjekter er motiverende, inspirerende og gir økt kunnskap.

Anderdal og Hemsedal får skryt av Rune Jomaas, administrerende direktør i SoftOx Defense Solutions, som har levert desinfiseringsmidlene til forsøket i Hemsedal og bidratt i gjennomføringen av pilotprosjektet.

– Som leverandør drar man nytte av å være med på prosjekter som dette. Norske kommuner er flinke til å dele i utgangspunktet, men Odd Magne og Hemsedal kommune er veldig rause og det smitter over på resten av gruppa, forteller Jomaas som forklarer at SoftOX fikk øynene opp for prosjektet etter at NKF og Hemsedal hadde kommentert de første funnene av økte VOC-verdier i Renholdsnytt.

Sensorleverandør, det norske selskapet, Airthings, har også merket seg delingskulturen i norske kommuner og tar nå med seg Hemsedal ut i den store verden.

– Vi er i 20 forskjellige land i dag og kan ta med oss til utlandet at de må se til Hemsedal som har verdens beste luft, ute og inne, sier Tore Rismyhr, salgsdirektør i Airthings.

Eiendomsledere må være mer strategiske

Anderdal forteller avslutningsvis at eiendomsledere, som sliter i tildelingen av ressurser, bør tenke enda mer strategisk.
– Vi må være mer taktiske og gjennomføre tiltak som fører til politisk og administrativt engasjement. Med inneklimasensorikk kan Hemsedal lett ta ut forståelige og gode rapporter som synliggjør behov. Dessuten får vi drahjelp av rektor og omsorgssjefen som aldri vil godta at eksempelvis CO2 er et stort problem i «deres» bygg. Helse og oppvekst har alltid sterke kort i kommunale budsjettprosesser, så vi på eiendomssiden må jobbe sammen med helse og oppvekst for å belyse felles behov på tvers av områdene, avslutter han.

Desinfisering illustrasjon.jpg
Illustrasjon: Shutterstock