Du er her: Forsiden/Hjem

Jobb smartere innen drift og renhold

- Viktig med forståelse på tvers av ansvarsområder

Hanne Eriksson, virksomhetsleder Renhold i Fredrikstad kommune, ser frem til konferanse

Hvorfor deltar dere på konferansen?

-Vi ønsker å følge med på nyheter, både det som omfatter/gjelder nyheter innen utstyr, og det faglige.
Videre håper vi på å få nye ideer til utvikling av virksomheten.

Hvilket utbytte håper dere å få ved å delta på konferansen?
-Oppdateringer på nyheter, både det som omfatter nyheter innen utstyr, men også nyheter på det mer teoretiske/faglige.
-Økt grad av teamfølelse innen egen virksomhet
-Erfaringsutveksling og nettverksbygging.
-Ideer til nytenkning og utvikling av virksomheten.

Jeg håper på stort faglig utbytte i hh til relevante temaer innenfor renholdsfaget
-Vi reiser to virksomheter (både renhold og drift) fra Fredrikstad kommune. Vi arbeider tett sammen, og ser på denne konferansen som en mulighet til å øke forståelsen for hverandres arbeids områder.

IMG_0987

Bak fra venstre: Marit Bergby, Tommy Barken
Foran fra venstre: Hanne Eriksson, Ann Kristin Johansen og Ann Kathrin Ørebeck.
Arbeidsleder Siv Kandola Olsen var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt.

Møt kunnskapsrike fagfolk og kolleger fra hele landet på Jobb smartere 2016

Delta i erfarings- og ideutveksling, og få inspirasjon til videreutvikling av tjenesten
Ny kunnskap om ressursbruk og kvalitet brukes til å sette nye mål.  
På konferansen møter du også kolleger med erfaring om kommunesammenslåing og organisasjonsendringer, og du får gode tips om hvordan du unngår å bli lurt når du skal gjøre anskaffelser.......

Se hvem som allerede har meldt seg på konferansen:

Aktuelle tema på konferansen:

Ny brannforskrift
Avfallshåndtering
Optimalisering av drift
Hvis du fikk være arkitekt
Begeistringsledelse: Latterlig lurt
Renhold – en nødvendig del av FDV
EPC-kontrakter - Dynamisk belysning
Grønne maskiner - Smart lading - Solenergi
Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester
Norge anno 2016 - Hvordan unngå å bli lurt?
Hvorfor er det viktig å sette krav til renhold?
Byggdrifter, driftsteknikker og/eller tusenkunstneren?
Kvalitetshåndbok renhold - Nøkkeltall/normtall/benchmarking

Konkurransegrunnlag og avtaler – Kontrakter – Kjøp av tjenester 
Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016 – Neste år er vi der…..  

Noen velger også å få med seg:

1. IK-Bygg innføringskurs
2. Hvordan få mer utbytte av IK-Bygg


Miniutstilling: Leverandører inviteres også med på konferansen, og det er begrenset plass, så her gjelder først til mølla-prinsippet........

Sikre deg plass NÅ!