NKF byggesak

41 kommuner med på innføring i byggesak

Med nesten 60 personer fra hele landet tilstede holdt Tor Hegle og Bjørg Kristin Langnes det første innføringskurset i byggesak - på nett.

Fridtjof
– Kurset er lagt til rette for at nye byggesaksbehandlere i løpet av relativt kort tid skal kunne få en oversikt over hva som inngår i jobben, forteller rådgiver i NKF byggesak, Fridtjof Denneche. Foto: Lena Giil

Gjennom to dager fikk nye og rutinerte saksbehandlere fra 41 forskjellige kommuner en innføring i byggesak. – Det er krevende å holde kurs på nett, med jeg syns Langnes og Hegle har vært eksemplariske, tross en noe mer krevende form, sier rådgiver i NKF byggesak, Fridtjof Denneche.

Kurset har tradisjonelt sett vært holdt på Tromsøkonferansen og på Fagkonferansen (Oslo-København). Webinarformen har gjort at enda flere enn vanlig har fått muligheten til å delta i opplæringen, der de er.

De to dagene gikk med til å få en oversikt over hva som inngår i å være byggesaksbehandler i en norsk kommune. – Kurset er lagt til rette for at nye byggesaksbehandlere i løpet av relativt kort tid skal kunne få en oversikt over hva som inngår i jobben. Ut fra en del av spørsmålene som kom inn under veis, er det tydelig at vi også hadde med oss noen ringrever, fortsetter Denneche.

En oversikt

Gjennom de to dagene har Hegle og Langnes gått gjennom 10 forskjellige bolker. Hver bolk er utarbeidet av NKF byggesak. Blant temaene som ble gjennomgått finner vi:

  • Mottakstema som: Postmottak/sortering, registrering, fordeling, rydde sak/overblikk/mottakskontroll, sakstyper/tidsfrister, ekspedisjon av høringsrunder til mat-/arbeidstilsyn
  • Vurderingstema som: Nabovarsel, kartbruk, situasjonsplan/plangrunnlag inkl. u-grad, -estetikk, -ras/flom, dispensasjon. Ansvar/gjennomføringsplan/signatur. VVA-forhold, private retter. Tegningskvaliteter. 
  • Mangelbrev eller Realitetsbehandling: Hva er mindre/vesentlige mangler, tillatelse/avslag. Klager. Maler. Utsending/dobbeltsignatur. Gebyrfaktura. Matrikkelføring. 
  • Kundeorientert behandling: Etikk, forhåndskonferanse, politisk behandling. Organisatoriske vilkår for god saksflyt. Digitale hjelpemidler.
Skjermdump fra kurset.
Skjermdump fra kurset.

Videre arbeid

Denneche presiserer at kurset passer både for de som er helt nye, og de som kanskje ønsker en oppfrisking av kunnskap. – Dersom du ønsker å bli med på neste kurs, så er det bare å ta kontakt. Vi kommer til å sette opp et nytt kurs til våren, avslutter Denneche.

Kontakt Fridtjof Denneche.