Styrerom

NKF bygg og eiendom

Styret i NKF bygg og eiendom 2020-2022

Styret ble valgt på årsmøtet 9. september for perioden 2020-2022.

21. juni 2018
Byggeplass

Om fagforum og visjon

Dette er NKF bygg og eiendom

- Norges største og ledende nettverk innen offentlig bygg og eiendomsforvaltning
- Representerer 95% av kommunal bygningsmasse, og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift

Styrerom

NKF bygg og eiendom

Årsmøteprotokoller og -beretninger

Årsberetninger og -protokoller for NKF bygg og eiendom