Du er her: Forsiden/Om NKF

Norsk Kommunalteknisk Forening

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesakbygg og eiendomplan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.

Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer, der 95% av norske kommuner er representert. Over 850 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.

Visjon og verdier

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

Virksomheten skal bygge på åpenhet og ærlighet i deling av kunnskap gjennom etiske og miljøbevisste handlinger.

Medlemsfordeler

Produkter

Kurs, konferanser, IK-bygg, NKF prosjekthjelper, temapakker og vegjus.no. Her finner du en oversikt over NKF sine produkter.

Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste organ, og avholdes hvert annet år. Alle medlemmer kan være representert.

Hovedstyret

Hovedstyret er foreningens øverste myndighet mellom landsmøtene.

Fagfora

NKFs fagfora er foreningens faglige organ innen eget fagområde. Hvert forum ledes av et styre som velges for to år av og blant medlemmene.

Administrasjonen

Administrasjonen har ansvaret for foreningens daglige drift, og bistår med sekretariatstjenester til og oppfølging av vedtak i hovedstyret og fagfora.

Hovedmål og strategi

Årsrapporter