SVV Bilde 3_Arbeidsflaten i Vegportalen[90]

Oppdatering av veglistene høsten 2023

Statens vegvesen

I Juni 2023 ble Vegportalen lansert. Vegportalen er en ny digital løsning for veglister, som vil forenkle arbeidet med oppdatering av veglister. Kommunen som vegeier skal bruke Vegportalen for registrering, og for behandling av endringer i bruksklasse på offentlig veg.

13. september 2023
På bildet: Omdømmeprisen 2023 gikk til Asker kommune. Fra venstre Martin Stensland og Per Øystein Funderud. Foto: Inger Anita Merkesdal.

Priser til Stavanger, Asker og Bærum

Norsk Vann

Under Norsk Vanns årskonferanse i Stavanger denne uken ble det delt ut priser for bærekraft, omdømme og vannforvaltning.

13. september 2023
Miljodirektoratet 2021

Høstens klimawebinarer fra direktoratet

Miljødirektoratet

Se høstens webinarer om lokalt klimaarbeid (utslippsreduksjoner, omstilling og klimatilpasning) for kommuner og andre.

13. september 2023
KS logo

Innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi

KS

KS og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arrangerer digitalt innspillsmøte om ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Det blir mulig å komme med innspill til et panel som består av blant annet politisk ledelse i KDD, KS og medlemmer av KommIT-rådet.

13. september 2023
Strandlinje illustrasjon

Webinar om kommunenes dispensasjonspraksis

KS

Kommunenes praksis med å gi dispensasjoner fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven varierer. Noen har lav terskel for å gi dispensasjon, mens andre gir det uten å vurdere om alle vilkårene i loven er oppfylt. KS inviterer nå til webinar om dispensasjonspraksis i norske kommuner.

04. september 2023
Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Fikk du med deg: Høringssvar om endringer i PBL

NKF byggesak

8.august NKF byggesak åpent høringsmøte for sine medlemmer om endringer i plan- og bygningsloven og mulige konsekvenser. Endringene som blir foreslått er departementets første arbeid med å heve byggkvaliteten i Norge. Høringsforslaget inneholdt endringer i plan- og bygningsloven som skal gi kommunene bedre verktøy ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker.  

30. august 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Høringsmøte: Forslag til ny vegdataforskrift

VBT og NKF veg og park

VBT og NKF inviterer til høringsmøte 6. september for å få en nærmere presentasjon av utkast til forskrift, hvor det også er mulig å kommentere og stille spørsmål.

09. august 2023
Samhandling illustrasjon

Hvor er planleggerne?

Fagkonferansen 2023 / 7.-8. september

Flere NKF-nettverk har tatt opp problemstillinger knyttet til manglende dialog mellom planavdelingen og fagansvarlige for kommunaltekniske tjenester. Hartvig Munthe-Kaas kommer til Fagkonferansen i neste uke for å snakke om hvorfor det er så viktig at vi inkluderer renovasjon i planprosessen.

29. august 2023
– Vi ønsker å unngå å bygge helt nye bygg med mindre det er absolutt nødvendig, forklarer leder i byggteknisk avdeling i Bergen kommune, Harald Blytt. Foto: Asle Bentzen/Bergen kommune

Rehabilitering, smarte løsninger og kunstig intelligens

NKF bygg og eiendom

Bergen har mange gamle bygg og har lagt en omfattende plan for rehabilitering og oppgradering av skolene i kommunen. Harald Blytt leder byggteknisk avdeling i Bergen kommune, og vi har tatt en prat med han om oppgradering av eksisterende bygningsmasse og bruk av teknologi.

21. august 2023
Jord foto Statsbygg

Byggavfall blir klimavennlig jord

Statsbygg

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme både grønne tak og frodige landskap til gode.

01. september 2023
SINTEF[2]

Hvordan lykkes med naturbaserte løsninger for overvann

SINTEF

SINTEF har utviklet en praktisk veileder for å sikre bygg og infrastruktur mot klimaendringer.

01. september 2023
Areal illustrasjon

Arealnøytralitet på programmet

NKF plan og miljø

I 2019 vedtok politikerne i Nordre Follo en kommuneplan som la arealnøytralitet til grunn for videre utvikling og utbygging. Kommunen skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ned natur. Ett av målene er å beholde skogholt, "hundremeterskoger" og parker i områder som er regulert til bebyggelse. 

22. august 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Snart kommer vinteren, er din kommune forberedt?

NKF veg og park

«Hans» har herjet på Østlandet, men plutselig kommer snøen, og spørsmålet er om din kommune er forberedt?

15. august 2023
Hallingplast Kirsti blogg 23

Digitalisering av kommunalteknikk får vi ikke til – dette er årsakene

Blogg

Kommunene har digitalisert i årevis. Men vann, avløp og andre tekniske tjenester får vi ikke til å digitalisere, skriver adm.dir. Kirsti Kierulf. Her går hun gjennom de tre viktigste årsakene, og forteller hvordan NKF undersøker situasjonen. Hva sier undersøkelsen om vann og avløp?

23. august 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Kommunalministeren med avklaring i betent byggesak

Byggesak

Kommunal- og distriksdepartementet gir dispensasjon for å sette opp to flytebrygger på en øy i Kragerø. – Departementet har lagt vekt på at bryggene fungerer som bølgebrytere, og at tiltakshaveren på grunn av sin helsetilstand er avhengig av bryggene for å kunne bruke hytta si, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

24. august 2023