Bergen

NKF 110 år

Norges største byggherre vil ha bedre vilkår

Vi må slutte å sløse bort skattepengene, sier Jarle Kvalvik, direktør for prosjekt og utbygging i Bergen kommune til Bygg21s nye magasin.

17. august 2017
Bestiller & Leverandør

NKF bygg og eiendom

Nytt bestiller- og leverandørforum

Samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner

26. juni 2017
Norges lover

Difis fagsider om offentlige anskaffelser - anskaffelser.no

Begrensninger i hva du kan forhandle om

Ikke lov å forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget, eller å forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse.

16. juni 2017
NKF prosjektstøtte

NKF prosjektstøtte

Syv kommuner går sammen om EPC i Finnmark!

En vellykket gjennomføring krever god rådgivning og god oppfølging fra kommunene

31. mai 2017
NKF prosjektstøtte bilde

NKF bygg og eiendom

NKF prosjektstøtte er i støpeskjeen

NKF hovedstyre har sammen med Bygg21 bevilget midler til utvikling av en støttetjeneste for kommunene når de skal gjennomføre byggeprosjekter.

10. mai 2017
170214-NKF-prosjektstotte_gruppebilde15x10

Pressemelding

NKF og Bygg21 bedrer kommunenes bestillerkompetanse

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Bygg21 har inngått en samarbeidsavtale om NKF prosjektøtte i investeringsprosjekter innen bygg og eiendom. Prosjektet baseres på modellen “Steg for steg”.

16. februar 2017
Sverre og Torbjørn3

NKF bygg og eiendom

Samarbeidsavtale mellom Bygg21 og Norges største byggherre

-Dette er den største satsningen i NKFs historie sier direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening Torbjørn Vinje.

 

14. februar 2017

NKF Bygg og eiendom

Delta i kåringen av Sølv- og Gullvinnere innen god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning

NKF, DiBK og KLP Skadeforsikring AS ønsker å hedre de som tar grep og gjør en innsats i riktig retning, og har starter opptrappingen til årets utdeling av Sølv- og Gullpriser.