Veg sol illustrasjon 23

Solenergiklyngen

Potensialet for solkraft i samferdsel i Norge

Skal Norge nå både klimamålene i 2030 og regjeringens mål om 8 TWh solkraft må vi øke produksjonen av solenergi betydelig fra dagens nivå. For å være i stand til å øke krafttilgangen trenger vi areal og vi må̊ ta i bruk de arealene vi kan. Samferdselssektoren har et betydelig potensial til å utvikle prosjekter med solkraftproduksjon, og det kun ved å utnytte konfliktfrie, «grå arealer» som allerede beslaglegges.

17. august 2023
Regn Flom

Energi og klima

Er klimaendringene en trussel?

De fleste nordmenn mener klimaendringene er en alvorlig trussel – generelt sett. Men langt færre ser klimaendringene som en personlig trussel – og andelen er gått ned siden 2021, særlig blant unge.

11. august 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

NKF plan og miljø

Bærekraftig hyttebygging og rene fjorder på programmet

Renere fjorder - et nasjonalt dugnadsprosjekt og bærekraftig hyttebygging er hovedtema NKFs hyttenettverk 31. august. 

28. juni 2023
KT2-23 forside

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Nå kan du lese sommernummeret på nett

Les om UU, søknadsplikt, brøytekurs, naturvern, digitale løsninger og mye mer. Medlemmer i NKF har også mulighet til å få tilsendt Kommunalteknikk rett hjem i postkassen.

27. juni 2023
Nasjonale forventninger planlegging 23

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme bærekraftig utvikling i hele landet. Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og planer. Forventningene skal også legges til grunn av statlige styresmakter når de medvirker i planleggingen.

22. juni 2023
Lillestrom kommune flyfoto

Fagkonferansen 2023 / 7.-8. september

Bli med til Lillestrøm i september!

Hva kan tillates, hva skal tillates og hvordan skal plan og byggesak bidra i arbeidet med bærekraftig energiforsyning innenfor sine fagområder? Dette er blant spørsmålene som skal besvares på årets Fagkonferanse for plan og byggesak!

08. juni 2023
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Storstilt klimamobilisering må til

"Som forvalter av plan- og bygningsloven legger kommunene føringer for arealbruken for over 80 prosent av Norges arealer", skriver Miljødirektoratet i forbindelse med utredningen av 85 klimatiltak for å nå Norges klimamål. "Kommunene har derfor en nøkkelrolle når det gjelder å redusere utslipp fra arealbruksendringer, og legge til rette for lave utslipp fra områder som bebygges."

08. juni 2023
Overvann

SINTEF

Byene må tilpasses det nye klimaet. Men i Norge fortsetter vi som vi før

Kronikk: Skal vi unngå at byer blir flomfeller og “varmemagneter”, kan vi bli nødt til å anlegge våtmarksområder og grøfter midt i byen.

01. juni 2023
Klima illustrasjon

Energi og klima

Hemmeligheten bak lokal klimasuksess

Til energi og klima forteller seniorforsker Hege Westskog forteller om hovedingrediensene i oppskriften på vellykket kommunal klima- og miljøpolitikk.

01. juni 2023
Solceller pa bakken 2023

NKF byggesak / NKF plan og miljø

En forsiktig bekymring om solkraft og fagmiljøer

En omstilling av kraftproduksjonen i Norge har vært varslet lenge, men det er først nå i de siste årene vi kan se omfanget av hva vi har i vente. Det er ikke tvil om at vi trenger mer fornybar energi fremover og at solenergi vil være en stor del av denne omstillingen.

01. juni 2023