Du er her: Forsiden/Bli medlem

NKF

Bli medlem i det kommunaltekniske fellesskapet!

Medlemskap i NKF gir en rekke fordeler og sikrer deg innflytelse på den kommunaltekniske utviklingen i Norge. Over 3 000 personer er registrert i den eneste samlende organisasjonen for sektoren.

Jan-Egil Clausen
Jan-Egil Clausen, styreleder i NKF

Medlemsfordeler

  • Tidsskriftet Kommunalteknikk med 6 utgaver pr år
  • Medlemsrabatt på NKFs kurs og konferanser
  • Mulighet til å delta i faglige nettverksgrupper innenfor bygg og eiendom, byggesak,vann og avløp og veg og trafikk
  • Mulighet til å medvirke i faglig utviklingsarbeid, blant annet gjennom NKFs fagfora
  • Mulighet for å være med i diskusjonsforumet nkfnett.no
  • Nyhetsbrev med relevant fagstoff hver uke

Type medlemskap

Virksomhet

De fleste av landets kommuner og en rekke private bedrifter har et virksomhetsmedlemskap i NKF (se medlemsoversikt). Virksomheten kan registrere det ønskede antall personer, som blant annet mottar tidssskriftet Kommunalteknikk.

Personer

Personlig medlemskap passer for enkeltpersoner som ikke er del av en virksomhet

Kontingent 2019

Personer

Kontingent Kr 665,- (studenter og pensjonister 50 % rabatt).

Virksomheter

Kontingenten for kommuner avhenger av antall innbyggere; kommunale, interkommunale og private foretak mulitipliserer antall ansatte med 1000 for å finne riktig intervall i oversikten under.

Innbyggertall ( *)kommunale, interkommunale og private foretak: antall ansatte * 1000)

 
Kontingent 
2 500 1 330
2 500 - 5 000 2 660
5 000 - 10 000 3 325
10 000 - 20 000 3 990
20 000 - 30 000 5 320
30 000 - 40 000 6 650
40 000 - 50 000  7 980
50 000 - 75 000 8 645
75 000 - 100 000 9 310
100 000 - 150 000 9 975
150 000 - 200 000 10 640
200 000 - 300 000 11 305
> 300 000 11 970

*) Eksempel pris for private firma, kommunale og interkommunale foretak:
Firma x med 4 ansatte må betale kr 2 660,-, mens firma y med 11 ansatte må betale kr 3 990,-.