Storbynettverk

Nytt samarbeidsprosjekt med VBT

Oppstart utsettes til 2020. Samlingen blir da avholdt i København. Vi kommer tilbake til dato og program.