Skjermdump fra Indoor viewer.

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Indoor viewer, kan og er det verdt å bruke?

"Da pandemien inntraff og de fleste av oss jobbet hjemmefra var vi alle nødt til å finne nye løsninger for å kunne drive eiendomsforvaltning praktisk." Martin Ruud-Johansen er avdelingsleder for vedlikehold i Rælingen kommune. Han skriver litt om hvordan man kan utføre færre fysiske befaringer og kommer til DIKT-konferansen i desember.

10. oktober 2022
Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Statsbudsjettet 2023: – Et budsjett som tvinger frem prioritering

Torsdag kom statsbudsjettet for 2023, og de frie inntektene til norske kommuner økes med 1,7 milliarder kroner. I etterkant av finansministerens redegjørelse er NKF bekymret for vedlikeholdsetterslepet og oppgavene som det forventes at kommunene skal løse.

07. oktober 2022
DIKT header

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Digitalisering av Kommunaltekniske Tjenester

Når du er medlem i NKF skal du få mye for medlemskapet ditt. Vår felles visjon er kunnskapsdeling for et bedre samfunn, og det gjør vi nå i økt grad ved å dele kunnskap gjennom verktøy du bruker i hverdagen.  Nå kan du bestille dine verktøy IK-bygg og Prosjekthjelper fra NKF. I tillegg har vi lansert konferansen om digitalisering av de kommunaltekniske tjenestene.

30. september 2022
Gunnar Slinning Østad og Stina Kathrin Lillevik. Foto: Sindre Haarr

Tidsskriftet Kommunalteknikk / NKF digital

Skal gjøre kommunalteknikeren til digital mester

Under landsmøtet i Brumunddal ble NKF digital opprettet som et eget fagområde og det første fagstyret ble valgt. Nå er styret konstituert og har kommet godt i gang med arbeidet. Nyvalgt styreleder og nestleder, Stina Kathrin Lillevik og Gunnar Slinning Østad, forteller at styret har klare ambisjoner for arbeidet.

22. september 2022
Direktøren skiver denne uken om strømpriser og hva du, jeg og norske kommuner kan gjøre. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Bli en energisnåling du også – da er du en miljøagent

Vips, så var det september. Etter knappe fire uke på jobb kan jeg fortsatt kjenne sommerfølelsen i kroppen. Men mest av alt gleder jeg meg over høsten. 

01. september 2022
– På vegne av kommunene er jeg oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse, til en lønn som kommunene kan ta seg råd til, forteller Kierulf til kommunalteknikk.no. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Oppriktig bekymret for tilgang på nok og riktig kompetanse

Norsk Kommunalteknisk Forening leverte fredag innspill til høringen til NOU 2022: 3 På tryggere grunn. Både nye plikter, kontroll og kompetanse er sentrale deler av høringssvaret. – Det har vært en lang prosess med åpne høringsmøter og god prosess blant foreningens tillitsvalgte. Nå gjenstår det å se hva som blir tatt til følge, forteller administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. 

24. august 2022
Hele panelet med Norsk Vann, KS, Venste, MDG, Arbeiderpartiet, NKF og Høyre. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Gode treffpunkt under Arendalsuka

Under Arendalsuka møtes politikere og organisasjoner fra hele landet for å diskutere og utveksle erfaringer. Norsk Kommunalteknisk Forening, ved administrerende direktør Kirsti Kierulf har vært i Arendal for å delta i panelsamtaler om offentlig-privat digitalisering, rekruttering og rent vann. 

19. august 2022
Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003.  Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. Foto: NSM

NKF digital

Roar Thon til DIKT-konferansen

Allerede før lansering av konferanse lanserer vi første foredragsholder til DIKT-konferansen. Roar Thon er fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og holder gode foredrag om sikkerhet, mennesker og teknologi. DIKT-konferansen er NKFs nye digitaliseringskonferanse og arrangeres 7.-8. desember på Meet Ullevål, og du kan delta både fysisk og digitalt.

21. juni 2022
Kirsti Kierulf Computerworld 22

Computerworld

NKF med klar oppfordring til byggenæringen

– Hvis dere vil ha en ambisjon om å jobbe med kommunene, må dere digitalisere.


09. juni 2022
Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Christopher Caspersen

NKF digital

Digitalisering av byggenæringen – nå eller aldri om du vil ha kommunene som kunder

Adm. dir. Kirsti Kierulf skriver denne uken om digitaliseringen av drift og vedlikehold innen kommunal eiendom, eller mangelen på den.

09. juni 2022