Du er her: Forsiden/Hjem

NKF bygg og eiendom

Nytt om FDV-konferansen 2015

Styringsgruppen har hatt arbeidsmøte og er fornøyd med fremdriften.

Styringsgruppen hadde arbeidsmøte 1. juli, og man er nå i gang med arbeidet med å utvikle et spennende innhold i konferansen.  

Konferansen og messe er lagt til Color Lines skip til Kiel 2. - 4. juni 2015, og arrangeres av NHO Service, Renholdprodukters Leverandørforening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).
Konferansen tar sikte på å samle over 500 deltagere fra de nevnte medlemsorganisasjonene, og andre interesserte innen fagområdet.

Styringsgruppen:


Foto: Bård Fiksdal

I styringsgruppen sitter Hans Petter Grette (RELE),  Hanne Rud  (NFSR),  Elisabeth Leikanger (NKF),  Anne Jensen ( NHO Service).

Dagens planleggingmøte diskuterte innhold til følgende stikkord for konferansen:
 "Hvor går Norge: hvordan bransjene og markeder utvikler seg"
 "Riktige premisser for en sunn konkurrane"
 "Hvordan ivareta det faglige i anskaffelsesfasen"
 "LCC Livssykluskostnader for bygg"
 "Arkitektur – renhold og drift"

Les mer om konseptet og det unike samarbeidet HER