På forespørsel

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng

Tema på kurset:

Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg - Har du råd til å la være?

Kurset er bygget opp etter kravene i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v
Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996

•Hygiene i badeanlegg, alt henger sammen!
•Myndighetskrav
•Filtrering
•Desinfeksjon og pH justering
•Studiebesøk med praksis
•Kjemikaliehåndtering
•Daglig tilsyn / Egenkontroll

Omtale:
Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg - Har du råd til å la være?
Bassengteknisk, basseng kjemisk, og energioptimalisering.
Dette er et etterspurt tilbud, og kurset er praktisk rettet med befaring av svømmebasseng/det tekniske i løpet av kursdagen.

Målgruppe:
Driftsledere, og driftsoperatører med ansvar for drift av svømmebasseng.

Jordnær og kunnskapsrik foreleser:


Rune Olsen, Processing AS

Rune Olsen har 30 års erfaring innen fagområdet, og er en jordnær og engasjerende læremester.

Priser:

For medlemmer av NKF: kr 2600,- (Kr. 3600,- for øvrige)

I tillegg kommer lunsj/bevertning kr. 630,- per deltaker. MVA tilkommer på lunsj. 
Ved flere påmeldte fra samme enhet/kommune innvilges det rabatt.

 

Vertskap for kurset?


Vertsskap for kurset: Ønsker du at kurset settes opp der du er?
Vi kommer gjerne til et sted i nærheten av deg, og oppfordrer kommuner med svømmehall / offentlig bad til å melde sin interesse.
Dette kurset kan godt kombineres og bestilles sammen med Renhold av offentlige bad.

Kontakt: elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no