Presentasjoner

Bygg Ren Verdi 2017

Sensorteknologi - morgendagens styringsverktøy

v/Dan Frode Skjelberg, leder forretningsutvikling FM og implementering, ISS Facility Services AS (kommer)

 

Bærekraftig bydelsutvikling

v/Heidi Erikstad, prosjektleder eiendomsstaben, Elverum kommune PDF

 

LEAN – Hvor er tidstyvene?

v/Petter Furulund, grunnlegger/rådgiver, NHO Service PDF

 

«Du får de leverandørene du fortjener»

v/Arne Myskja, daglig leder, OMEGA IT-arkitekter PDF

 

Kundetilfredshetsundersøkelser – anvendelse i praksis

v/Lise K. Thun, adm.dir., Mint Renhold PDF

 

”Det er mennesker det kommer an på…”

v/Arnt Morten Skei, HR-direktør, Tomagruppen AS PDF

 

Empowerment – ledelse v/kompetanseheving av medarbeidere

v/Ingunn Marie Eide, prosjektleder KUBEN yrkesarena, KUBEN vgs, Oslo PDF

 

Best mulig luftkvalitet med behovsstyrt ventilasjon i bygg

v/Sverre B. Holøs, seniorforsker, SINTEF Byggforsk PDF kommer

 

 Ydalir skole og barnehage - et bærekraftig byggeprosjekt

v/Heidi Erikstad, prosjektleder eiendomsstaben, Elverum kommune PDF

 

Fremtidens avanserte bygg stiller større kompetansekrav tildriftspersonell – Er vi klare?  

v/Svein Bjørberg, professor/FOU-leder, NTNU/Multiconsult PDF