Befaring sykkel Oslo komune

El-sykkel

Raskere befaring på to hjul

Før brukte driftsteknikker Jørn Øien bil til befaringer for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Siden august er bilen byttet ut med el-sykkel på de kortere turene, rett og slett fordi det er raskest.

Befaring sykkel Oslo komune
Jørn Øien er driftstekniker i seksjon avløpstransport hos Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Foto: Anne-Marthe Hellgren, Vann- og avløpsetaten

Ellen Munden Paalgard, Sykkelprosjektet, Oslo kommune

Oslo har fått mye oppmerksomhet for sin ambisiøse sykkelstrategi, og ble i år kåret til en av verdens 20 beste sykkelbyer. En del av sykkelsatsingen er å få kommunens ansatte til å bytte ut bilen med sykkel der de kan. Jørn Øien er driftstekniker i avdeling drift og vedlikehold hos Vann- og avløpsetaten, og har nylig begynt å bruke el-sykkel på jobb. Det sparer han tid på.

- Hvis jeg skal på befaring eller bevege meg over korte avstander mellom møter, bruker jeg kortere tid når jeg sykler enn jeg hadde gjort om jeg tok bilen. Særlig gjelder det i morgenrushen, sier Øien.

Øien jobber med å kontrollere avløpsnettene i Oslo kommune, en jobb som innebærer bruk av en del tunge verktøy.

- Når verktøy skal med må jeg ha bilen og det er sykkelens begrensning, men på ferdigbefaringer fungerer sykkelen utmerket som fremkomstmiddel på jobb, sier Øien, som anbefaler andre å vurdere å bytte ut bilen med sykkel.

De positive effektene av å sykle er mange. Bedre helse, mindre klimagassutslipp og bedre luftkvalitet er velkjente argumenter for å sykle fremfor å sitte i bil, og i tillegg er sykkelen et billig transportmiddel som de aller fleste kan bruke.

Totalt har Vann- og avløpsetaten i Oslo nå seks sykler tilgjengelige for alle de 650 ansatte i etaten. Syklene er satt inn i etatens møteinnkallingssystem hvor de kan bookes som om de var et møterom. Etter at elsyklene kom bruker etaten mindre bil enn før.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Berg, mener Oslosykkelen er et flott alternativ for alle som har tjenestereiser i Oslo.

- I Oslo er sykkelen ofte den raskeste og enkleste måten å reise på, og med elektrisk hjelp så blir motbakkene nesten like morsomme som de er nedover. Målet for Oslo er at 25 % av alle hverdagsreiser skal skje med sykkel, og Oslosyklene kan erstatte mange bilturer. Det er bra for byen, og det er minst like bra for ansatte, sier Berg.
 

Fakta

Oslosykkelen er en elsykkel spesialdesignet til ansatte i Oslo kommune.

Nylig ble de første 200 Oslosyklene delt ut til kommunale virksomheter og etater, og brukes nå til alt fra jordmødre på hjemmebesøk til teknikere på befaring.

Et sentralt mål i Oslos sykkelstrategi er å øke andelen hverdagsreiser i Oslo fra 8 til 16 prosent.
 

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Artikkelen er tidligere publisert i Kommunalteknikk #4.

Dersom din kommune eller virksomhet er medlem, så kan du gratis få bladet tilsendt i posten.
Send mail til nkf@kommunalteknikk.no for å bestille.