Høreing 180118 - Firdtjof 2

Forslaget om sentralisering falt i Stortinget

Oppmålingen forblir kommunal

NKF var på høring i kommunal- og forvaltningskomitéen i januar og ytret sin skepsis til regjeringens forslag om å gjøre endringer i matrikkelloven. Endringene ville åpnet for å fjerne oppmåling som kommunal oppgave og åpnet for privatisering av tjenesten.

Høreing 180118 - Firdtjof 2
Rådgiver i NKF, Fridtjof Denneche, under høringen 18. januar

Komiteen leverte sin innstilling 8. mars, og de tok innspillene fra flertallet høringsinstansene til følge.

- Det er klart at flertallet mener at oppmålingstjenesten fungerer godt i dag, noe regjeringen nå må ta hensyn til, sier rådgiver Fridtjof Denneche i NKF.

Han formidlet styrene i NKF byggesak og NKF plan og miljø sine synspunkter i høringen på Stortinget. Høringsuttalen la vekt på at systemet fungerer godt i dag, og at en sentralisering av matrikkelføring og privatisering av oppmålingstjenesten ville svekket den totale tjensesteytingen i kommunen. NKF er fornøyde med at forslaget om endringer i loven falt og er glade for at komiteen lyttet til innspillene de fikk. 

"Fornuften seiret i oppmålinmgssaken" fra KS sine hjemmesider